Ammattitaiteilijan työskentelyapuraha

Ammattitaiteilijan työskentelyapuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta, ja se myönnetään yhdelle taiteilijalle vuodeksi kerrallaan.

Apurahan suuruus on 1 692,45 euroa kuukaudessa. Apurahan suuruus tarkistetaan vuosittain vastaamaan Taiteen edistämiskeskuksen myöntämien taiteilija-apurahojen tasoa. Apuraha maksetaan kuukausittain, ja se sisältää Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutusosuuden.

Haku vuodelle 2018 on päättynyt. Kulttuurilautakunta myönsi apurahantekstiilitaiteilija Greta Muurille.

Ammattitaiteilijan työskentelyapurahan haku vuodelle 2019 avautuu keväällä 2018. Lisätiedot päivittyvät tälle sivulle. 

Ammattitaiteilijan työskentelyapuraha

Kenelle: Apuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta.
Mihin tarkoitukseen: Pidempiaikaiseen taiteelliseen työskentelyyn.

Ammattitaiteilijan työskentelyapurahan hakeminen

Milloin: Ammattitaiteilijan työskentelyapurahaa haetaan kerran vuodessa. Päätös apurahan saajasta tehdään joulukuussa samaan aikaan kuin kulttuurilautakunta päättää toiminta-avustuksista.

Miten: Ammattitaiteilijan työskentelyapurahaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, joka sisältää hakijan täydelliset henkilö- ja osoitetiedot sekä vaaditut liitteet.

Työskentelyapurahahakemukset toimitetaan kuulutuksessa mainittuun määräaikaan mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 1, 02070 Espoon kaupunki. Hakemusasiakirjat liitteineen voi toimittaa kirjaamoon myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)espoo.fi. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakemukseen tarvittavat liitteet

  • CV
  • Vuoden työsuunnitelma
  • Kuvaus siitä, miten esitetty hanke vahvistaa kuvaa Espoosta monipuolisena ja ennakkoluulottomana kulttuurikaupunkina

Ammattitaiteilijan työskentelyapurahan muut ehdot

  • Apurahan saajan on luovuttava päätoimisesta palkatusta työstä apurahakauden ajaksi.
  • Apurahan saajan on otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahakauden alkamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi.
  • Apurahaan kuuluu mahdollisuuksien mukaan työskentelyn taiteellisen tuotoksen saaminen esille Espoossa tai vaihtoehtoisesti työn tuloksen saattaminen muulla tavoin näkyväksi osaksi Espoon kulttuuritarjontaa.

Arviointiperusteet

  • Esitetyn työsuunnitelman taiteellinen laatu
  • Hakijan ammatillinen ansioituminen
  • Kaupungin vetovoimaisuuden lisääntyminen toteutetun taiteellisen työn tuloksena

Selvitys työskentelyapurahan käytöstä

Apurahan saajan on tehtävä apurahakauden päätyttyä vapaamuotoinen kirjallinen selvitys hakemuksessa esitetyn työsuunnitelman mukaisesta taiteellisesta toiminnasta apurahakaudella.