Hakuohjeet

Toiminta-avustukset

Avustusta haetaan kaupungin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Hakulomakkeen voi täyttää ja lähettää joko sähköisesti tai tulostaa ja lähettää maapostitse. Tarvittaessa lomakkeen voi pyytää tulostamaan Espoon kaupungin yhteispalvelupisteessä. Muista myös tarvittavat liitteet (kts. ohje alempana).

Vuoden 2015 toiminta-avustushakemuksien on oltava perillä 30.4.2014 klo 15.45 mennessä.  

Kohdeavustukset

Avustusta haetaan kaupungin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Hakulomakkeen voi täyttää ja lähettää joko sähköisesti tai tulostaa ja lähettää maapostitse. Tarvittaessa lomakkeen voi pyytää tulostamaan Espoon kaupungin yhteispalvelupisteessä. Muista myös tarvittavat liitteet (kts. ohje alempana).
 

Vuoden 2014 kohdeavustushakemuksien on oltava perillä kevään haussa 28.2.2014 klo 15.45 mennessä ja syksyn haussa 1.9.2014 klo 15.45 mennessä.

Hakemusten liitteet

Toiminta-avustuksen hakemukseen on liitettävä
- toimintasuunnitelma (kuluvalle vuodelle sekä tulevalle vuodelle),
- talousarvio (kuluvalle vuodelle sekä tulevalle vuodelle),
- jäljennös tilintarkastuskertomuksesta (edelliseltä vuodelta),
- toimintakertomus ja ote yhdistysrekisteristä.
Uudet hakijat toimittavat myös yhdistyksen säännöt. Taiteen perusopetuksen oppilaitokset toimittavat lisäksi vahvistetun opetussuunnitelman.

Kohdeavusta hakevat yhteisöhakijat liittävät hakemukseen
- hankkeen toimintasuunnitelman,
- talousarvion ja
- yhdistyksen säännöt.
Hakemuksesta on käytävä ilmi hankkeen toteutus, vastuuhenkilöt ja hankkeen vaikuttavuus. Ammattitaiteilijat liittävät hakemukseen ansioluettelon, josta käy ilmi hakijan toiminnan ammattimaisuus.

Hakemusten jättö

Hakemukset liitteineen voit toimittaa kaupungille seuraavasti:

- postitse osoitteeseen Espoon kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI
(Käyntiosoite: Siltakatu 11, 3. krs)
- sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo(at)espoo.fi
- hakemuksen voi myös jättää Espoon yhteispalvelupisteisiin edelleen toimitettavaksi.

Hakemus liitteineen on oltava perillä kaupungin kirjaamossa tai yhteispalvelupisteessä määräaikaan mennessä. Myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perilllä alla mainittuina määräaikoina joko kaupungin kirjaamossa tai yhteispalvelupisteessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Huom. Yhteispalvelupisteiden aukioloajat voivat poiketa kirjaamon aukioloajoista! Tarkista yhteispalvelun aukiolot tästä.

Selvitys avustuksen käytöstä

Kohdeavustus on käytettävä esitetyn suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. 
Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava kaupungille avustuspäätöksessä mainitulla tavalla seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Selvitykseen on liitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Selvityslomake löytyy  lomakkeet -sivulta.

Avustusta saava yhdistys sitoutuu pitämään tilinsä ja hallintonsa avoimina tilinpidon tarkistuksia varten ja liittää avustustilitykseen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin. Kohdeavustusten tilityksessä on avustuksen käyttö osoitettava tosittein.

  

Julkaistu 11.1.2012 klo 11.25 , päivitetty 9.1.2014 klo 13.34