Hakuohjeet

Kulttuuriavustuksia haetaan avustusten hakulomakkeella. Kaupunki voi myös pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen. Avustushakemukset toimitetaan kuulutuksessa mainittuun määräaikaan mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI. Hakulomakkeen voi toimittaa liitteineen kirjaamoon myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)espoo.fi.

Avustuksen saaminen edellyttää, että hakemukset vaadittuine liitteineen on jätetty määräaikaan mennessä kuulutuksessa mainittuun paikkaan ja hakemus on asianmukaisesti täytetty. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakuajat ja ohje toiminta-avustusten hakuun:

Toiminta-avustuksia haetaan kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä. Haku päättyy
kuukauden viimeisenä päivänä klo 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai
sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä 15.45 mennessä.

Toiminta-avustushakemukset käsitellään kulttuurilautakunnan  joulukuun kokouksessa.

Toiminta-avustus on saajalleen yleiskatteinen avustus, joka tulee käyttää avustuksen saajan
esittämän tarkoituksen ja toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan.
Avustusta ei voida myöntää, jos yhdistyksen taloudellinen tila on niin heikko, että toiminalle
ei ole yleisiä edellytyksiä.

Toiminta-avustusta saavien ammattimaisten taide- ja kulttuurilaitosten tulee ottaa toiminta- ja
talousarviossaan huomioon se, että kaupunki voi velvoittaa yhteistyötoiminnassa yhteisöä
osallistumaan tai esiintymään kaupungin tilaisuudessa ilman erillistä korvausta. Mahdollisista
osallistumisista ja esityksistä pyritään sopimaan yhdessä riittävän hyvissä ajoin.

Tarvittavat liitteet:

  • toimintasuunnitelma hakuvuodelle ja kuluvalle vuodelle
  • talousarvio hakuvuodelle ja kuluvalle vuodelle
  • toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta sekä ote yhdistysrekisteristä
  • uudet hakijat toimittavat myös yhdistyksen säännöt.


Hakuajat ja ohje kohdeavustusten hakuun:

Kohdeavustukset ovat jatkuvasti haettavissa tammikuun lopusta elokuun loppuun mennessä. Haku päättyy elokuun viimeisenä päivänä klo 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä klo 15.45.

Kohdeavustukset valmistellaan kulttuurilautakunnan käsittelyyn 4 kk:n sisällä hakemuksen saapumisesta.

Kohdeavustus on käytettävä avustushakemuksessa esitetyn suunnitelman ja talousarvion
mukaisesti. Kulttuurilautakunta voi myöntää kohdeavustuksen kulttuuritapahtuman tms. toteuttamiseen
myös tapahtuman toteutumisen jälkeen, mikäli kohdeavustushakemus on jätetty jo ennen
tapahtuma-ajankohtaa.

Kohdeavustusta voi käyttää hakemuksen mukaiseen toimintaan avustuksen myöntämisvuonna sekä sitä seuraavana vuonna.

Kohdeavustusta ei myönnetä peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen eikä
peruskoululaisten iltapäivätoimintaan.

Taideapurahaa espoolaisille ammattitaiteilijoille ei pääsääntöisesti myönnetä samalle
taiteilijalle kahtena perättäisenä vuotena.

Kohdeavustusta ei pääsääntöisesti myönnetä tilavuokriin.

Kohdeavustusta ei myönnetä puoluepoliittisiin tai uskonnollisiin tilaisuuksiin.

Avustusta ei myönnetä vanhempainyhdistysten järjestämiin tapahtumiin, yhteisöjen ja
yhdistysten pikkujoulujuhliin tai vuosijuhliin.

Kohdeavustusta ei myönnetä samassa haussa samalle hakijalle kahteen samansisältöiseen
produktioon.

Tarvittavat liitteet:

  • kohdeavustushakemukseen on liitettävä projektin toimintasuunnitelma ja talousarvio
  • ammattitaiteilijoiden taideapurahahakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelman ja talousarvion lisäksi ansioluettelo, josta käy ilmi hakijan toiminnan ammattimaisuus
  • kehittämisavustukseen tulee liittää projektin toiminta- ja taloussuunnitelma. Mikäli kehittämisavustusta haetaan EU-hankkeen hankerahoituksen osaksi, mukaan tulee liittää myös selvitys haettavasta EU-tuesta ja projektin hankemallista
  • kansainvälisen matka-avustuksen hakemukseen tulee liittää toiminta- ja taloussuunnitelman lisäksi mahdollinen kansainvälinen kutsu.

Julkaistu 11.1.2012 klo 11.25 , päivitetty 16.9.2014 klo 9.55