Avustukset

Espoon kulttuurilautakunta myöntää vuosittain toiminta- ja kohdeavustuksia pääsääntöisesti espoolaisille kulttuuritoimijoille ja Espoossa tapahtuvalle kulttuuritoiminnalle. Lisäksi kulttuurilautakunta myöntää kalenterivuosittain ammattitaiteilijan työskentelyapurahan yhdelle espoolaiselle taiteilijalle. 

Toiminta-avustukset on tarkoitettu mahdollistamaan vakiintuneiden taide- ja kulttuurilaitosten sekä taide- ja kulttuuriyhdistysten toimintaa. Toiminta-avustuksilla tuetaan myös kotiseututyötä.

Kohdeavustuksilla pyritään toteuttamaan festivaaleja, taidetapahtumia sekä kansalaisten osallisuutta lisääviä kulttuuritapahtumia. Kohdeavustuksilla tuetaan taiteilijoiden työskentelyä, kehitetään uusia toimintamalleja taide- ja kulttuuriorganisaatioiden sisällä tai yhteistyönä sekä avustetaan ulkomaille suuntautuvia kutsuvierailuja ja kansainvälistä toimintaa.

Ammattitaiteilijan työskentelyapurahaa voivat hakea espoolaiset ammattitaiteilijat taiteenalasta riippumatta.

Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja tukea kulttuuritoimintaa alueellisesti tasapuolisesti ja eri väestöryhmät huomioon ottaen sekä lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Kulttuuriavustuksilla tuetaan kaupungin strategisia linjauksia. Ks. kaupunginvaltuuston vuonna 2015 hyväksymät KulttuuriEspoo 2030 -linjaukset >

Avustustoiminta on aina harkinnanvaraisesti kohdennettua. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan hakijan tarve avustukseen, hakijan toiminnan laatu, laajapohjaisuus ja oma varainhankinta sekä kulttuurilautakunnan käytettävissä olevat avustusmäärärahat. Hakijan tulee pyrkiä omarahoitusosuuteen, joka on kohtuullisessa suhteessa haettavaan avustusosuuteen.

Avustusta voi saada samaan tarkoitukseen ainoastaan yhdeltä kaupungin yksiköltä. Avustuksia ei myönnetä kaupungin omille yksiköille eikä kuntayhtymän alaisuudessa tapahtuvalle toiminnalle.

Espoon kaupungin näkyvyys tiedotuksessa ja markkinoinnissa

Avustettavaa toimintaa tai tapahtumaa koskevassa tiedotuksessa ja markkinoinnissa tulee käyttää sekä Espoon kaupungin että KulttuuriEspoon logoa. 

Valitse sopiva logo käyttötarkoituksen mukaan. Huomaathan, että KulttuuriEspoon logoa käytetään valkoisella taustalla mustana (positiivi) ja mustalla taustalla valkoisena (negatiivi), ei koskaan mustan tai valkoisen laatikon sisällä. 

Espoon kaupungin ja KulttuuriEspoon logot kaupungin aineistopankissa

Tiedoston lataus aineistopankista: valitse haluamasi tiedosto ja klikkaa ylävalikosta "Lataa valitut".