Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä 26.11.2014

27.11.2014 klo 12.16

Ennakkotieto, päätöspöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavan viikon perjantaina

Kivenlahden metrovyöhykkeen osayleiskaavan käynnistämisen, (alue 840400) osayleiskaavan suunnittelu liittyy Länsimetron jatkeen seudun maankäytön muutostarpeisiin ja  tulevan metron ja aseman toteuttamiseen.
Päätös: pöydälle

Espoonlahden keskus
Päätös:
Lautakunta palautti valmisteluun Espoonlahden keskuksen asemakaavan muutoksen. Espoonlahden keskukseen suunnitteilla olevalla asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kauppakeskus Lippulaivan laajentuminen, 
 
Keilaniemi
Päätös: Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli  Keilaniemen Fortumin tornin asuinkäyttöön muuttamisen mahdollistavaa asemakaavan ehdotusta.  Lautakunta hyväksyi  ehdotuksen lisäyksin jatkokäsittelyyn.


Asuntoja Fortumin torniin ja sen viereen 
Havainnekuvia

Pysäköinnin periaatteet, toimenpideohjelma ja laskentaohje (osittain Kh-asia) jätettiin pöydälle, 
Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2015 jätettiin pöydälle.


Muut asiat lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti.


Pöytäkirjat