Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä 13.9.2017

14.9.2017 klo 11.04

Päätöspöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavan viikon perjantaina

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.9.2017


Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 120603, 17. kaupunginosa Laajalahti, pöydälle 30.8.2017
Päätös: Hyväksyttiin muutoksin

Jänismäki, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen, alue 150805, 62. kaupunginosa Lippajärvi, pöydälle 30.8.2017
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Marinkallio, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 412601, 34. kaupunginosa Espoonlahti, pöydälle 30.8.2017
Päätös: Hyväksyttiin muutoksin

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2017 toinen osavuosikatsaus (seurantaraportti I), pöydälle 30.8.2017
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Viherlaakso, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 150335,
61. kaupunginosa Viherlaakso (Kh-asia)
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Piispankallio, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321608,
22. kaupunginosa Olari (Kh-asia)
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Luuvanmäki, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §),
alue 141201, 60. kaupunginosa Laaksolahti
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Yli-Suomenoja, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §),
alue 430615, 30. kaupunginosa Nöykkiö
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Oikaisuvaatimuksen käsittely koskien kaupunkisuunnittelujohtajan maisematyölupapäätöstä
13 § / 7.8.2017 DRNo 2017-1146-T
Päätös: Ehdotuksen mukaan


Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaavoitushankkeet

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelemät kaavahankkeet löytyvät Asemakaavoituskohteet-sivuilta. Voit etsiä vireillä olevia asemakaavoja kaavan nimen tai alueen numeron avulla ja aluekohtaisesti Asemakaavoituskohteet sivuilta.
Yleiskaavoituksen kaavoituskohteet ovat Vireillä olevat osayleiskaavat-sivuilla.