Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä 7.6.2017

8.6.2017 klo 10.07

Ennakkotieto, päätöspöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavan viikon perjantaina

Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.6.2017


Kaupunkisuunnittelun työohjelman 2017 seuranta, pöydälle 24.5.2017
Päätös: Hyväksyttiin lisäyksin

Jaakkolanpelto, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi alue 512800,
44. kaupunginosa Espoonkartano (Kh-Kv-asia)
Päätös: Hyväksyttiin muutoksin

Puustellinkallio, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi alue 110516, 51. kaupunginosa Leppävaara (Kh-Kv-asia)
Päätös: Hyväksyttiin lisäyksin

Miilukorpi II, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 631900, 72. kaupunginosa, Karhusuo
Päätös: Hyväksyttiin lisäyksin

Maari III, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §),
alue 221003, 10. kaupunginosa Otaniemi
Päätös: Hyväksyttiin lisäyksin

Tuomarila I, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 611117, 40. Espoon keskus
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Jokisilta, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 613900, 40. kaupunginosa Espoon keskus, 41. kaupunginosa Kaupunginkallio ja 47. kaupunginosa Muurala, kaupunginosan rajan muutos
Päätös: Hyväksyttiin lisäyksin

Tupapelto-Sirkkula asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 132900, 57. kaupunginosa Karakallio
Päätös: Hyväksyttiin muutoksin

Tapiolan keskus, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 210419,
12. kaupunginosa Tapiola
Päätös: Hyväksyttiin lisäyksin

Saunalahdenportti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen, alue 421105,
42. kaupunginosa Saunalahti
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Rakennuskiellon määrääminen osalle vireillä olevan Finnoonsataman asemakaavan aluetta
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Åminnen asemakaavan muutoksen 521401 hyväksymistä koskevasta valituksesta
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat vuosille 2018 - 2020
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaavoitushankkeet

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelemät kaavahankkeet löytyvät Asemakaavoituskohteet-sivuilta. Voit etsiä vireillä olevia asemakaavoja kaavan nimen tai alueen numeron avulla ja aluekohtaisesti Asemakaavoituskohteet sivuilta. Yleiskaavoituksen kaavoituskohteet ovat Vireillä olevat osayleiskaavat-sivuilla.