Kaupunginhallituksen päätöksiä 23.10.2017

23.10.2017 klo 18.04

Kaupunginhallitus hyväksyi pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen vuosille 2017 – 2021. Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto nimettiin Espoon luottamushenkilöedustajiksi pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmään.

Kaupunginhallitus valitsi sosiaali- ja terveystoimen perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan vakinaiseen virkaan valtiotieteiden maisteri, sosiaalipalvelupäällikkö Mari Ahlströmin.

Suomenkielisen esiopetuksen järjestäminen sivistystoimen varhaiskasvatuksen tulosyksikössä palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteluun.

Kaupunginhallitus vahvisti ehdokaslistan vuoden 2017 nuorisovaltuustovaalien toimittamista varten.

Kaupunginhallitus hyväksyi Espoon kaupungin hankintaohjeen.

Kaupunginhallitus jätti pöydälle lausunnon tiesuunnitelmasta Kehä I välillä Kalevalantie – Turunväylä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY).

Pöydälle jäi myös vastaus valtuustokysymykseen pöytäkirjojen pitämisestä netissä.

Muut asiat päätettiin esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 23.10.2017