Kotona hoitaminen

Vanhemmat hoitavat kotona

Vanhemmat voivat itse hoitaa lastaan kotona kotihoidon tuella, jos perheen nuorin lapsi on alle 3-vuotias. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä. Kotihoidon tuki sisältää lakisääteisen hoitorahan, Espoo-lisän sekä mahdollisen tulosidonnaisen hoitolisän. Espoo-lisän suuruus on 200 € kuukaudessa. Kotihoidontuen Espoo-lisää saa vain, jos perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona ja Espoo-lisän hakijana on jompikumpi vanhemmista. Espoo-lisää ei makseta, jos vanhempi sisarus on kunnallisessa tai ostopalvelupäivähoidossa tai jos vanhemmasta sisaruksesta maksetaan yksityisen hoidon tukea.

Monikkotukeen ovat oikeutettuja perheet, joihin on syntynyt tai otettu ottolapsiksi kaksoset tai kolmoset.

Palkattu hoitaja kotona

Palkatessaan lapsilleen hoitajan kotiin vanhemmat voivat saada Yksityisen hoidon tukea. Tällöin perhe on työnantaja ja tekee työsopimuksen valitsemansa hoitajan kanssa. Perheet voivat palkata hoitajan myös yhdessä. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä sekä  Espoo- lisä, joka maksetaan yksityisen hoidon tuen yhteydessä.

 • Halutessaan hoitajan kotiin perhe etsii ja valitsee hoitajan.
 • Perhe ilmoittaa valitsemastaan hoitajasta oman alueensa päiväkodin johtajalle (yhteystiedot alla).
 • Hoitajan tulee olla vähintään 18- ja korkeintaan 68- vuotias. Hoitaja ei voi olla samassa taloudessa asuva eikä au pair.
 • Hoitajan asuinpaikan tulee olla sellainen, että hän voi tosiasiallisesti toimia perheessä hoitajana.
 • Perhe ja hoitaja tekevät työsopimuksen, josta tulee ilmetä; työnantaja ja työntekijä, työsopimuksen kesto, päivittäinen työaika, palkan suuruus ja maksupäivä, hoidettavat lapset, työtehtävät ja irtisanomisaika. te-palvelut
 • Päiväkodin johtaja tapaa perheen/perheet ja hoitajan sekä hyväksyy henkilön työsopimussuhteiseksi hoitajaksi. Tapaamisessa päiväkodin johtajan tehtävänä on arvioida tulevan työntekijän soveltuvuus lastenhoitotyöhön ja valvoa, että työsopimus on tehty. Hyväksymislomakkeeseen liitetään kopio työsopimuksesta.
 • Tarvittavat lomakkeet, jotka perhe toimittaa Kelaan yksityisen hoidon tuen saamiseksi:
  • Perhe täyttää yksityisen hoidon tuen hakemuksen (Kelan lomake WH1)   
  • Hoitaja täyttää selvityksen päivähoidon tuottajasta (Kelan lomake WH2)
  • Päiväkodin johtaja täyttää ilmoituksen yksityisen päivähoitopalvelun tuottajan hyväksymisestä
 • Kela tekee päätökset ja lähettää ne tiedoksi perheelle sekä hoitajalle.
 • Hoitajan perehdyttäminen ja valvonta kuuluvat perheelle. 
 • Perheellä työnantajana on mahdollisuus pyytää nähtäväksi rikosrekisteriote. Työntekijä voi tilata sen oikeusrekisterikeskuksesta: oikeusrekisterikeskus@om.fi 
 • Perheen tulee huolehtia pientyönantajakustannuksista, lisätietoja https://www.palkka.fi/ tai http://www.palkkaus.fi. Ohjeita työnantajakuluista löytyy myös osoitteista: www.hoitopaikka.net tai http://www.palkkaus.fi/Cms/Abc.

Lisätietoja:

Espoon keskuksen päivähoitopalvelut

Alueet: Gumböle, Karhusuo, Kirkkojärvi, Lakela, Mikkelä, Muurala, Nupuri, Oittaa, Siikajärvi,
Jaana Mertaniemi, Nupurin päiväkoti
PL 82302, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 046 877 1538

Alueet: Kaupunginkallio, Kirstinmäki, Kuurinniitty, Suna, Suvela, Tuomarila, Ymmersta
Katariina Durczok, Kylänaukion ja Pikku Karhun päiväkodit
PL 77312, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 046 877 1128

Alueet: Bemböle, Haapaniemi, Järvenperä, Kalajärvi, Kauklahti, Kurttila, Lahnus, Mynttilä, Niipperi, Pakankylä, Pihlajarinne, Röylä, Vanhakartano, Vanttila
Pirjo Kuusisto, Pohjois-Espoon perhepäivähoito
PL 3536, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 050 525 2710

Espoonlahden päivähoitopalvelut

Jari Jokinen/ Pisan päiväkoti
PL 28305, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 050 5202389

Leppävaaran päivähoitopalvelut

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta
Pia Torvikoski/ Jupperin päiväkoti
PL 73302, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 046 877 1316

Työsopimussuhteisten hoitajien hyväksyntä,
Ulla Kotilainen/ Lippajärven päiväkoti
PL 94310, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 050 3258603


Matinkylä-Olarin päivähoitopalvelut

Jaana Ylilahti / Tiistilänraitin päiväkoti
PL 23212, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 046 877 1118

Tapiolan päivähoitopalvelut

Aino Huttunen/ Laajalahden päiväkoti
PL 14303, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 050 325 8624
aino.I1.Huttunen@espoo.fi

Pia Arvonen/ Pohjois-Tapiolan päiväkoti
PL 13304, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 046 877 1092
 

Ruotsinkielinen päivähoito
Carola Backman
puh. 09 816 52357