Suomenkielinen opetustoimi

Espoon suomenkielinen opetus tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset kehittymis- ja koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Opetustoimen visio on: oppiva, luova, osaava ja vastuullinen espoolainen 2020. Opetustoimen toimintaperiaatteet ja tavoitteet on koottu suomenkielisen opetuksen tarinaan

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö johtaa Espoon suomenkielisten peruskoulujen ja lukioiden toimintaa. Se kehittää ja arvioi opetus- ja kasvatustyötä yhdessä koulujen kanssa. Se vastaa opiskeluhuollon ja erityisopetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä, suunnittee ja toteuttaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja järjestää opetuksen tukipalveluja. Se johtaa ja kehittää vuosittaista oppilaaksiottoa ja suunnittelee kouluverkkoa. Voit tutustua kaikkiin tehtäviin suomenkielisen opetuksen toimintaohjeessa.

Opetustoimi jakautuu kolmeen palvelualueeseen: perusopetuslinjaan, lukiolinjaan sekä suunnittelu- ja hallintopalveluihin. Tulosyksikköä johtaa suomenkielisen opetustoimen johtaja.

Suomenkielisen opetuksen organisaatio (jpg, 89 Kt)

Löydät alta ja valikosta opetustoimen yhteystiedot, opetuksen lukuja, ajankohtaiset oppaat ja esitteet sekä tietoa kansainvälisyydestä ja opetuksen kehittämisestä sekä päätöksenteosta.