Iltapäivätoimintaan hakeminen

Hakuaika perusopetuksen iltapäivätoimintaan on 10.1.2017–3.5.2017 klo 15.45 saakka. Määräajan jälkeen 31.7. mennessä saapuneet hakemukset käsitellään elokuussa ennen koulujen alkua. Päätös on luettavissa Wilmassa viimeistään 9.8.2017. Kaikille hakijoille ei välttämättä voida osoittaa paikkaa. Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä muilla luokka-asteilla olevat oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös.Toimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta. Hakemuslomake löytyy Wilmasta hakemukset ja päätökset välilehdeltä. 

Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, voi toimintaan hakea paperilomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa liitetiedostosta tai pyytää koululta/tilata osoitteesta iltapaivatoiminta@espoo.fi.  

Iltapäivätoiminta järjestetään oppilaan koulussa. Erityisen tuen oppilaiden huoltajat voivat hakemuksessa valita, hakevatko iltapäivätoimintaan opetusta järjestävällä koululla vai kodin lähellä olevalla koululla.

Jos lapsen koulu vaihtuu hakuajan päättymisen tai päätöksen saamisen jälkeen, peruuttakaa/irtisanokaa tarpeettomaksi jäänyt paikka ja hakekaa uutta paikkaa. Uuden hakemuksen voi jättää kun päätös koulupaikasta on saatu. Muuttajat ja toissijaisen koulupaikan saaneet on mahdollista sijoittaa iltapäivätoiminta ryhmiin ylipaikoille mikäli ylipaikkoja on vielä jäljellä. 

Iltapäivätoimintapaikan voi peruuttaa 31.7.2017 saakka,  mikäli lapsi ei tarvitse paikkaa. Tämän jälkeen noudatetaan irtisanomisaikaa. Peruutuksen voi tehdä Wilmassa hakemukset ja päätökset välilehdellä tai osoitteeseen iltapaivatoiminta@espoo.fi.

Valintakriteerit

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös.

Iltapäivätoimintapaikat osoitetaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 19.11.2014 päättämien lapsivalintakriteerien mukaisessa etusijajärjestyksessä:

a) ensimmäisen vuosiluokan oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös ja joille on haettu kokoaikaista iltapäivätoimintaa
b) ensimmäisen vuosiluokan oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös ja joille on haettu osa- aikaista iltapäivätoimintaa
c) ensimmäisen vuosiluokan oppilaat, joille on haettu kokoaikaista iltapäivätoimintaa
d) ensimmäisen vuosiluokan oppilaat, joille on haettu osa-aikaista iltapäivätoimintaa
e) toisen vuosiluokan oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös ja joille on haettu kokoaikaista iltapäivätoimintaa
f) toisen vuosiluokan oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös ja joille on haettu osa-aikaista iltapäivätoimintaa
g) kolmannen vuosiluokan tai sitä vanhemmat oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös ja joille on haettu  kokoaikaista iltapäivätoimintaa
h) kolmannen vuosiluokan tai sitä vanhemmat oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös ja joille on haettu osa-aikaista iltapäivätoimintaa 
i) toisen vuosiluokan oppilaat, joille on haettu kokoaikaista iltapäivätoimintaa
j) toisen vuosiluokan oppilaat, joille on haettu osa-aikaista iltapäivätoimintaa


Mikäli valintaprosessissa tulee tilanne, että kaikkia samaan ryhmään (ryhmät a-j) kuuluvia hakijoita ei voida valita, suoritetaan valinta heidän välillään arvonnalla.