Karhusuon koulun elementtiasennukset ovat käynnistyneet