Ilmoittautuminen ja päätöksenteko

Ilmoittautumisaika lukuvuoden 2018-2019 esiopetukseen on 8.-22.1.2018. Esiopetus alkaa 9.8.2018.

Esiopetuspaikat 2018-2019

Ilmoittautumisaikana tulleiden hakemusten päätökset postitetaan 29.3.2018 mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen tulleet hakemukset käsitellään myöhemmin.

Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus

Esiopetuspäiväkodeissa ja -kouluissa tarjotaan varhaiskasvatusta aamulla ennen esiopetuksen alkua ja iltapäivisin esiopetuksen jälkeen. Varhaiskasvatus on maksullista. Esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta haetaan samalla hakulomakkeella kuin esiopetuspaikkaa. Poikkeuksena ovat osa ostopalvelu- ja yksityisenhoidon tuen esiopetuspaikoista. Tieto näistäkin yksiköistä on täällä.

Esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta voi hakea esiopetuksen hakulomakkeella siten, että se alkaa ennen esiopetuksen alkamista, aikaisintaan 1.8.2018. Kouluilla järjestettävää esiopetuksen liittyvää varhaiskasvatusta voi kuitenkin hakea vasta esiopetuksen alkamispäivästä alkaen. Tällöin lapsi voi jatkaa esiopetuksen alkuun saakka vanhassa varhaiskasvatuspaikassa.

Hakeminen meneillään olevalle toimintakaudelle ja hakuajan jälkeen

Jos tarvitsette lapsellenne esiopetuspaikan toimintakauden jo alettua tai hakuajan umpeuduttua, täyttäkää esiopetushakemus Varhaiskasvatus ja esiopetus-sivulla.

Lapsen asuinpaikan tai huoltajan työ- tai opiskelutilanteen muuttuessa taikka muusta vastaavasta erityisestä syystä esiopetukseen voi hakea hakuajan jälkeen. Perusopetusasetus  23 a § (30.3.2000/326).