Ilmoittautuminen ja päätöksenteko

Esiopetukseen ilmoittautuminen on päättynyt. Esiopetus alkaa 10.8.2017.

Ilmoittautumisaikana tulleiden hakemusten päätökset postitetaan 7.4.2017 mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen tulleet hakemukset käsitellään myöhemmin.

Esiopetukseen liittyvä päivähoito

Esiopetuspäiväkodeissa ja -kouluissa tarjotaan päivähoitoa aamulla ennen esiopetuksen alkua ja iltapäivisin esiopetuksen jälkeen. Päivähoito on maksullista. Esiopetukseen liittyvää päivähoitoa haetaan samalla hakulomakkeella kuin esiopetuspaikkaa. Poikkeuksena ovat osa ostopalvelu- ja yksityisenhoidon tuen esiopetuspaikoista. Tieto näistäkin yksiköistä on täällä.

Esiopetukseen liittyvää päivähoitoa voi hakea esiopetuksen hakulomakkeella siten, että hoito alkaa ennen esiopetuksen alkamista, aikaisintaan 1.8.2017. Kouluilla järjestettävää esiopetuksen liittyvää päivähoitoa voi kuitenkin hakea vasta esiopetuksen alkamispäivästä alkaen. Tällöin lapsi voi jatkaa esiopetuksen alkuun saakka vanhassa päivähoitopaikassa.

Hakeminen meneillään olevalle toimintakaudelle ja hakuajan jälkeen

Jos tarvitsette lapsellenne esiopetuspaikan toimintakauden jo alettua tai hakuajan umpeuduttua, täyttäkää esiopetushakemus Päivähoito ja esiopetus-sivulla.

Lapsen asuinpaikan tai huoltajan työ- tai opiskelutilanteen muuttuessa taikka muusta vastaavasta erityisestä syystä esiopetukseen voi hakea hakuajan jälkeen. Perusopetusasetus  23 a § (30.3.2000/326).