Hyvinvointia eläkkeelle jäämisen muutoksessa

5.7.2017 klo 13.00

Liikuntapalvelut toteutti kevään aikana yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa valmennuspilotin, joka oli tarkoitettu eläkkeelle siirtyville tai juuri siirtyneille espoolaisille. Liikettä ja mielenvoimaa - elämäni eläkevuodet -valmennuksessa heräteltiin kiinnostusta omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen ja syvennyttiin löytämään keinoja liikunnallisen elämäntavan lisäämiseen eläkkeelle jäämisen muutoksessa. Ilmoittautuminen syksyn, 14.9. alkavalle kurssille alkaa 10.8.

”Eläkkeelle siirtyvälle saattaa käydä niin, että vähäinenkin työn mukanaan tuoma liikunta jää pois”, Ikäinstituutin toimialapäällikkö Elina Karvinen toteaa. Moni tuntee liikkumisen terveyshyödyt, kuten esimerkiksi liikkumisen merkityksen fyysisen toimintakyvyn ja muistitoimintojen vahvistamiselle. Silti monelta kipinä omanoloiseen liikuntaan puuttuu ja kynnys lähteä liikkeelle kokeilemaan itselle sopivia liikkumisvaihtoehtoja on vuosien varrella kasvanut. Valmennuksessa onkin tarkoitus sytyttää kipinä keskittymällä itselle merkityksellisiin asioihin, sekä yhdistää mielen hyvinvointi ja terveysliikunta.

Valmennuksessa asiantuntijana on osallistuja itse, valmentaja tarjoaa eväitä matkan varrelle. Jokainen asettaa omia tavoitteita, kokeilee käytännössä mieltä ja kroppaa ilahduttavia asioita ja jakaa kokemuksia muiden osallistujien kanssa. Yhteiset keskustelut avaavat uusia näkökulmia hyvinvoinnin vahvistamiseen. Eläkevuosista voi ammentaa elämänvoimaa korostamalla myönteisiä kokemuksia, tunteita sekä kiitollisuutta. ”Jokainen tarvitsee suuntaa tulevaan, haaveita ja toivoa”, Karvinen painottaa.

Kevään valmennuspilotti toteutettiin maalis-toukokuussa Espoon kaupungin työtekijöille, ja se sai osallistujilta runsaasti positiivista palautetta. Tarjolla oli kattaus Espoon lähiliikuntapaikkoja ja ohjattuja liikuntamahdollisuuksia, jotka helpottavat liikkumisen toteutumista myös jatkossa. Viimeisellä kerralla ulkoiltiin yhdessä Espoon Rantaraitilla. Halukkaat saivat lisätukea myös sähköisen valmennustyökalun, Movendos mCoachin, sparrauksesta.

”Suomen ja Espoon liikuntatarjonnasta on tähän asti puuttunut ennakoivia, räätälöityjä palveluita vähemmän liikkuneille henkilöille, jotka ovat  eläkkeelle jäämisen muutoksessa.Yhteistyöllä tämä puuttunut palvelualue saatiin nyt Espoossa avattua. Hyvien kokemusten siivittämänä Espoon kaupunki aloittaakin heti syksyllä kaupunkilaisille suunnatun valmennusryhmän”, liikuntasuunnittelija Esa Yletyinen Espoon liikuntapalveluista kertoo.

Syksyn valmennusryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa, torstaisin 14.9.-23.11. klo 17.30-19.30. Kokoontumispaikkana on Keski-Espoon uimahalli Espoon keskuksessa. Osa toiminnasta toteutetaan ulkona.

Ilmoittautumiset 10.8. klo 9.00 alkaen p. 09 8166 0800 tai espoo.fi/ohjattuliikunta.