HSY valitsi uudet kummikoulut harjoittelemaan arjen ympäristötekoja

16.8.2017 klo 8.25

Yksitoista koulua aloittaa HSY:n kummikouluina tänä lukuvuonna. Kummikouluissa harjoitellaan arjen ympäristötekoja. Tarjottavat oppitunnit ovat uuden opetussuunnitelman mukaisia.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on tarjonnut ympäristökasvatusta kummikouluille jo kymmenen vuoden ajan. Tämän vuoden kummikouluiksi HSY valitsi Helsingistä Hertsikan, Kulosaaren, Paloheinän ja Pihlajamäen ala-asteen koulut sekä Latokartanon ja Suutarinkylän peruskoulut. Espoosta kummikouluina aloittaa Iivisniemen, Niittykummun, Nuuksion ja Veräjäpellon koulut. Vantaalla kummikouluohjelmaan osallistuu Lehtikuusen koulu.
- Olemme tarjonneet jo 88 kummikoululle maksuttoman ympäristökasvatuskokonaisuuden kuluneen 10 vuoden aikana. Opettajat ovat kiitelleet kummikouluohjelmaa muun muassa siitä, että kummikouluvuosi aktivoi ja parantaa koko koulun ympäristökasvatusta, kertoo HSY:n ympäristöasiantuntija Päivi Vaisto.

Kummikouluohjelman tavoitteena on, että myös lukuvuoden jälkeen koulun henkilökunnalla ja oppilailla on hyvät mahdollisuudet jatkaa ympäristötyötä koulussa ja omassa arjessaan.
- Viime vuonna Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry eli FEE Suomi myönsikin HSY:lle ympäristökasvatuksen tunnustuspalkinnon, ympäristökasvatuksen ruusun monipuolisesta valistus- ja neuvontatyöstämme, iloitsee Päivi Vaisto.

Tällä hetkellä kummikoulut voivat valita kahdesta eri teemasta – elintärkeä vesi ja kestävä kulutus. Veden kiertokulku, lähivesien tutkiminen, viemärietiketti ja vesivastuullisuus kuten järkevä veden käyttö ovat keskeisiä veteen liittyviä aiheita. Niitä opiskellaan kuudessa koulussa. Jätteen määrän vähentämistä, lajittelua ja kohtuullisten kulutusvalintojen tekemistä opetellaan viidessä koulussa.

HSY tarjoaa kummikouluille valmiita oppitunteja ja -materiaaleja sekä koulutusta opettajille. Oppilaita ja opettajia neuvovat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polun ympäristökasvattajat. Kunkin koulun omat ympäristövastaavat suunnittelevat yhdessä ympäristökasvattajan kanssa koululle koko lukuvuoden kestävän ohjelman.

Seuraava haku maaliskuussa 2018

HSY valitsee kummikouluohjelmaan vuosittain vähintään kymmenen kummikoulua pääkaupunkiseudulta ja Kirkkonummelta. Seuraava kummikouluhaku alkaa maaliskuussa 2018.

Elintärkeä vesi -teema on toistaiseksi tarjolla alakouluille. HSY kehittää parhaillaan myös ylä- ja yhtenäiskouluille vesiaiheista kummikouluohjelmaa, johon voi hakea keväästä 2018 alkaen.

Lisätietoja www.hsy.fi/kummikoulu