Turvallisuussuunnittelu

Espoon kaupungin turvallisuussuunnitelman keskeisinä tavoitteina on ennaltaehkäistä ja torjua onnettomuuksia, tapaturmia, rikoksia ja häiriöitä sekä parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta. Turvallisuussuunnitelmaan kootaan oleellisimmat turvallisuuteen liittyvät hankkeet ja ohjelmat.

Espoon turvallisuusohjelma 2011-2012
Turvallisuusohjelmaa päivitetään vuoden 2016 aikana.

Espoon tietoturvapolitiikka uudistui

Kaupunginhallitus hyväksyi 8.2.2016 otettavaksi käyttöön uuden Espoon kaupungin tietoturvapolitiikan.

Asiakirja määrittelee tietoturvallisuutta koskevat periaatteet ja se toimii perustana kaupungin tietoturvallisuutta koskeville ohjeille. Tavoitteena on kaupungin omien toimintojen sekä kuntalaisten palvelujen häiriöttömyys sekä tietoturvan ja –suojan säädösten noudattaminen.

Tietoturvapolitiikka koskee jokaista kaupungin työntekijää, viranhaltijaa, luottamushenkilöä ja sidosryhmän edustajaa. Sitä sovelletaan kaikkeen tietoon ja dataan.

Politiikassa määritellään mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan, miten tietoturvallisuus liittyy tietosuojaan, riskienhallintaan, varautumiseen ja kyberturvallisuuteen sekä mitkä ovat keskeiset tavoitteet. Lisäksi tietoturvapolitiikassa määritellään tietoturvatyön organisointi, roolit ja vastuut.