Turvallisuussuunnittelu

Espoon turvallisuusohjelma 2017-18

Valtuuston 27.2.2017 hyväksymässä turvallisuusohjelmassa esitetään Espoossa tehtävän turvallisuusyhteistyön päätoimintalinjat ja keskeiset valtuustokauden tavoitteet, mittarit, keinot ja seuranta. Ohjelmassa kuvataan turvallisuuden nyky- ja tavoitetila ja haasteet sekä keskeiset turvallisuuden kehittämisen painopistealueet.

Tavoitteena on lisätä espoolaisten turvallisuuden tunnetta ja parantaa turvallisuutta vähentämällä onnettomuuksien, tapaturmien, rikosten ja häiriöiden määrää.

Tilastojen valossa turvallisuus on yksi Espoon kilpailutekijöistä.

Espoon turvallisuusohjelma 2017-18 (pdf, 8340 Kt)

Espoon tietoturvapolitiikka

Asiakirja määrittelee tietoturvallisuutta koskevat periaatteet ja se toimii perustana kaupungin tietoturvallisuutta koskeville ohjeille. Tavoitteena on kaupungin omien toimintojen sekä kuntalaisten palvelujen häiriöttömyys sekä tietoturvan ja –suojan säädösten noudattaminen.

Tietoturvapolitiikka koskee jokaista kaupungin työntekijää, viranhaltijaa, luottamushenkilöä ja sidosryhmän edustajaa. Sitä sovelletaan kaikkeen tietoon ja dataan.

Politiikassa määritellään mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan, miten tietoturvallisuus liittyy tietosuojaan, riskienhallintaan, varautumiseen ja kyberturvallisuuteen sekä mitkä ovat keskeiset tavoitteet. Lisäksi tietoturvapolitiikassa määritellään tietoturvatyön organisointi, roolit ja vastuut.

Espoon tietoturvapolitiikka (pdf, 131 Kt)