Väestörakenne

Vuoden 2015  alussa Espoossa oli 265 543 asukasta. Heitä oli 4 790 henkeä edellisvuotta enemmän. Suhteellinen väestönkasvu Espoossa vuonna 2014 oli 1,8 %.

Espoolaisista oli ruotsinkielisiä 20 261 eli 7,6 % ja vieraskielisiä  35 194 eli 13,3 %, Suomenkielisten osuus on jatkuvasti supistunut ja oli vuoden 2015 alussa 79 %.

                                                                                                                                      

65-vuotta täyttäneiden %-osuus Espoossa vuosina 1975-2014 (1.1.)

Tietoja väestörakenteesta saa haettua Aluesarjat-tilastotietokannasta. Tiedot on tallennettavissa mm. Excel-muodossa. Linkki palveluun on sivun oikeassa laidassa. Aikaisempien vuosien tietoja on tilasto- ja tutkimusjulkaisut sivulla.

Julkaisut:
Espoon väestörakenne 2014 / 2015
Espoon asukasluku vuodenvaihteessa 2014 / 2015
Ulkomaalaistaustaiset Espoossa 2010
Ulkomaalaistaustaiset nyt ja tulevaisuudessa
Piirteitä Espoon ruotsinkielisistä
Viivoja yksin asuvan muotokuvasta
Vieraskieliset ja asuminen Espoossa 31.12.2012

Julkaistu 19.12.2011 klo 10.18 , päivitetty 18.6.2015 klo 11.34