Väestörakenne

Espoon virallinen asukasluku vuodenvaihteessa 2016/2017 oli 274 583

Vuodenvaihteessa 2016/2017 maassamme oli 5 503 297 asukasta. Väestömäärä oli kasvanut vuoden 2016 aikana noin 16 000 hengellä eli 0,3 prosentilla.

Espoon asukasmäärä vuodenvaihteessa oli 274 583 asukasta ja väestö kasvoi vuoden 2016 aikana 4 781 hengellä eli 1,8 prosenttia. Vuoden 2017 alussa espoolaisista oli 77,5 prosenttia suomenkielisiä, ruotsinkielisiä oli 20 131 eli 7,3 prosenttia ja vieraskielisiä 41 652 eli 15,2 prosenttia asukkaista. Molempien kotimaisten kielten osuus supistui. Vieraskielisten osuus Espoon väestönkasvusta oli 70 prosenttia.

Muutos v:sta 2016      
Suuralue 2015/2016 2016/2017 Asukasta %
Suur-Leppävaara 66 927 67 814 887 1,3
Suur-Tapiola 45 083 46 052 969 2,1
Suur-Matinkylä 39 213 40 389 1 176 3,0
Suur-Espoonlahti 53 522 54 248 726 1,4
Suur-Kauklahti 8 959 9 634 675 7,5
Vanha-Espoo 39 670 39 908 238 0,6
Pohjois-Espoo 11 195 11 200 5 0,0
Muut 5 233 5 338 105 2,0
Yhteensä 269 802 274 583 4 781 1,8

Kunta

2015/2016

2016/2017

Muutos

Muutos-%

Espoo

269 802

274 583

4 781

1,8

Helsinki

628 208

635 181

6 973

1,1

Vantaa

214 605

219 341

4 736

2,2

Kauniainen

9 486

9 397

-89

-0,9

PKS yhteensä

1 122 101

1 138 502

16 401

1,5

Tampere

225 118

228 274

3 156

1,4

Turku

185 908

187 604

1 696

0,9

Oulu

198 525

200 526

2 001

1,0

Koko maa

5 487 308

5 503 297

15 989

0,3

Pääkaupunkiseudun asukasmäärä oli vuoden 2017 alussa 1 138 502 asukasta. Uusia asukkaita Pääkaupunkiseudulle tuli 16 400 henkilön verran, mikä merkitsee 1,5 prosentin kasvua. Pääkaupunkiseudun kunnista Vantaa kasvoi suhteellisesti eniten 2,2 prosenttia. Kauniaisten asukasluku laski.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolisista suurista kaupungeista eniten kasvoi Tampere 1,4 prosenttia. Tampereen asukasluku vuoden 2017 alussa oli 228 274.

                               

Tietoja väestörakenteesta saa haettua Aluesarjat-tilastotietokannasta. Tiedot on tallennettavissa mm. Excel-muodossa. Linkki palveluun on sivun alalaidassa. Aikaisempien vuosien tietoja on tilasto- ja tutkimusjulkaisut sivulla.

Julkaisut:

Espoon asukasluku vuodenvaihteessa 2016/2017
Espoon väestörakenne 2015 / 2016
Ulkomaalaistaustaiset Espoossa 2010
Ulkomaalaistaustaiset nyt ja tulevaisuudessa
Piirteitä Espoon ruotsinkielisistä
Viivoja yksin asuvan muotokuvasta
Vieraskieliset ja asuminen Espoossa 31.12.2012