Väestörakenne

Vuoden 2016  alussa Espoossa oli 269 802 asukasta. Heitä oli 4 259 henkeä edellisvuotta enemmän. Suhteellinen väestönkasvu Espoossa vuonna 2015 oli 1,6 %.

Espoolaisista oli ruotsinkielisiä 20 216 eli 7,5 % ja vieraskielisiä  38 325 eli 14,2 %. Suomenkielisten osuus on jatkuvasti supistunut ja oli vuoden 2016 alussa 78,3 %.

                                                                                                                                      

65-vuotta täyttäneiden %-osuus Espoossa vuosina 1975-2016 (1.1.)

Tietoja väestörakenteesta saa haettua Aluesarjat-tilastotietokannasta. Tiedot on tallennettavissa mm. Excel-muodossa. Linkki palveluun on sivun oikeassa laidassa. Aikaisempien vuosien tietoja on tilasto- ja tutkimusjulkaisut sivulla.

Julkaisut:
Espoon väestörakenne 2015 / 2016
Espoon asukasluku vuodenvaihteessa 2015 / 2016
Ulkomaalaistaustaiset Espoossa 2010
Ulkomaalaistaustaiset nyt ja tulevaisuudessa
Piirteitä Espoon ruotsinkielisistä
Viivoja yksin asuvan muotokuvasta
Vieraskieliset ja asuminen Espoossa 31.12.2012