Väestöennusteet

Espoon väestöennuste 2015 - 2024

Espoon alueellisen väestöennusteen ennustekausi on 10 vuotta. Alueellinen väestönkasvu Espoon väestöennusteessa perustuu arvioidun asuntotuotantoennusteen mukaiseen kasvuun. Koko kaupungin tasolla vuosien 2014–2016 väestönkasvu ylittää 1,6 %, vuosina 2017–2020 väestönkasvu ylittää 1,4 % ja vuodesta 2021 eteenpäin 1,3 %. Koko ennustejaksolla kasvu on keskimäärin 1,5 % vuodessa. Ennusteen kasvusta suurin osa on syntyneiden enemmyyttä kuolleisiin nähden. Syntyneiden enemmyys on Espoossa vuositasolla suhteellisen vakaa noin 2 200 asukasta vuodessa, muu osa väestönkasvusta on muuttovoittoa muista kunnista tai maahanmuuttoa. Muuttoliikkeen osuus voi vaihdella paljon vuosittain.

Espoossa oli asukkaita vuoden 2014 alussa 260 753 ja Espoon väestömäärä 1.1.2024 on ennusteen mukaan 302 000, jolloin Espoon väestönkasvu vuodenvaihteesta 2013/2014 ennustekauden loppuun vuodenvaihteeseen 2023/2024 on yhteensä 41 200 asukasta eli keskimäärin 4 100 asukasta vuodessa. Ennusteen väestönkasvu vuosina 2014–2019 on 4 000–4 700 ja vuodesta 2020 alkaen 3 900 asukasta vuodessa. Ennusteen tasoa on nostettu aiemmasta. Uusi ennuste poikkeaa edellisestä siten, että vuosien 2015 - 2017 väestö on 700 - 1 900 ja vuosien 2018 - 2023 väestö 2 200 - 4 000 asukasta enemmän kuin edellisessä ennusteessa.

Vuosi 2013 oli Espoossa ennätyksellinen maahanmuuttovuosi. Espooseen muutti lähes 3 300 asukasta ulkomailta.  Espoon väestönkasvu vuonna 2013 oli 3 900 asukasta. Siitä yli puolet oli syntyneiden enemmyyttä kuolleisiin nähden ja 44 prosenttia muuttovoittoa. Muuttovoitto jakautui siten, että siitä suurin osa oli maahanmuuttoa 99 prosenttia ja vain yksi prosentti muuttovoittoa muista kunnista. 

Ennusteluvut ovat saatavissa Alueasarjat-tietokannasta, josta saa alueittaista tietoa pääkaupunkiseudun kunnista. Tiedot on tallennettavissa mm. Excel-muodossa. Linkki palveluun on sivun oikeassa laidassa. Aikaisempien vuosien tietoja on Tilasto- ja tutkimusarkistossa.

Espoon ruotsinkielisten väestöennuste 2015 - 2024

Espoossa oli ruotsinkielisiä asukkaita vuoden 2014 alussa 20 275. Ennusteen mukaan ruotsinkielisten määrä on vuoden 2024 alussa 19 960 asukasta. Tällöin vuoden 2024 alkuun mennessä Espoon ruotsinkielisten asukkaiden määrä laskisi noin 300 asukkaalla nykyisestä. Samoin ruotsinkielisten suhteelliset osuudet Espoon väestöstä laskisivat vastaavana ajanjaksona 7,8 prosentista 6,6 prosenttiin.

Eniten ruotsinkielisten asukkaiden määrä laskee Suur-Matinkylän, Vanha-Espoon ja Suur-Espoonlahden alueilla. Toisaalta ruotsinkielisten asukkaiden määrä kasvaa Pohjois-Espoossa ja Suur-Tapiolassa.

Ruotsinkielisen väestön määrä kasvaa eniten Otaniemen, Niittykummun ja Saunaniemen pienalueilla ja vähenee eniten Haukilahdessa, Kivenlahdessa ja Soukanmäessä.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2013 - 2030

Pääkaupunkiseudun kuntiin ja seudun kehysalueelle on laadittu uusi vieraskielisen väestön ennuste vuosiksi 2013 - 2030 Helsingin, Espoon ja Vantaan tilasto- ja tutkimusyksikköjen yhteistyönä. Ennuste on tehty kahdeksalle kieliryhmälle ikäryhmittäin.

Uuden ennusteen mukaan Helsingissä vieraskielisen väestön määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä nykyisestä 68 000:sta 146 000:een, ja sen osuus väestöstä vajaasta 12 prosentista 21 prosenttiin. Espoossa määrä kasvaa 26 000:sta 64 400:aan ja osuus kasvaa 10 prosentista lähes 21 prosenttiin. Vantaalla asuu nyt 22 000 vieraskielistä ja vuoden 2030 ennuste on 56 000, mikä merkitsee sitä, että väestöryhmän osuus koko väestöstä kasvaa nykyisestä 11 prosentista 23 prosenttiin.

Kehysalueella asuu nyt 10 500 vieraskielistä ja määrän ennustetaan kasvavan yli 25 000:een, seitsemään prosenttiin koko väestöstä.

Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöprojektiot 2013 - 2050

Espoolle on laadittu kolme väestöprojektiovaihtoehtoa vuoteen 2050 (Perus, Nopea, Hidas). Niiden lähtökohtana ovat koko Helsingin seudulle laaditut vaihtoehdot.

Espoossa oli 252 400 asukasta vuoden 2012 alussa. Perusvaihtoehdon mukaisen väestöprojektion mukaan väestö kasvaa 328 000 asukkaaseen vuonna 2035 ja 368 000 asukkaaseen vuonna 2050. Nopeassa vaihtoehdossa Espoon väestö kasvaisi 400 000 asukkaaseen ja hitaassa vaihtoehdossa 330 000 asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. 

Espoon väestön ikärakenne tulee muuttumaan merkittävästi seuraavien vuosikymmenten aikana. Ikärakenteessa suurin muutos tulee olemaan ikääntyneiden asukkaiden määrän ja väestöosuuden kasvu.

Espoon ruotsinkielisen väestön projektio 2013 - 2050

Espoon ruotsinkielisen väestön määrä on vaihdellut 20 000 asukkaan molemmin puolin 2000-luvulla. Vuoden 2012 alussa Espoossa oli ruotsinkielisiä 20 200. Heidän osuutensa koko Espoon väestöstä oli 8,0 %. Projektion mukaan Espoon ruotsinkielisten asukkaiden määrä vuonna 2030 on 19 600, mikä on 6,3 % Espoon koko väestöstä. Vuonna 2040 ruotsinkielisten määrä on 19 300 eli 5,7 % koko väestöstä ja vuonna 2050 Espoossa on 18 900 ruotsinkielistä asukasta eli 5,1 % koko Espoon väestöstä.

Julkaistu 19.12.2011 klo 10.42 , päivitetty 25.6.2015 klo 15.29