Perheet ja asuntokunnat

Espoossa oli vuoden 2016 alussa 117 384 asuntokuntaa, joiden keskikoko oli 2,24 henkeä. Asuntokuntien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla, eniten Suur-Leppavaarassa. Pieniä, korkeintaan kahden hengen, asuntokuntia oli noin 67 % asuntokunnista. 

Vuonna 2016 Espoossa oli 72 823 perhettä. Määrä kasvoi edellisvuodesta noin 980:lla. Perheissä, joissa oli alaikäisiä lapsia, oli  keskimäärin 1,78 alaikäistä lasta. Yksinhuoltajaperheiden osuus oli viidennes lapsiperheistä. 

Tietoja asuntokunnista ja perheistä saa haettua Aluesarjat -tilastotietokannasta. Tiedot on tallennettavissa mm. Excel-muodossa. Linkki palveluun on sivun oikeassa laidassa. Aikaisempien vuosien tietoja on Tilasto- ja tutkimusjulkaisut -sivuilla.

Julkaisut:
Asuntokunnat ja perheet 2016

Vieraskieliset ja asuminen Espoossa

Asuntokuntien taloudellinen tausta 2013