Elinkeinot ja yritykset

Vuonna 2013 Helsingin seudulla toimi 88 299 yritystä 94 960 toimipaikassa. Henkilöstöä niissä oli 485 595 (laskennallinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina). Espoossa yrityksiä oli 13 952, toimipaikkoja 15 253 ja niissä henkilöstöä yhteensä 84 646.

Helsingin seudun yritysten henkilöstömäärästä 86 prosenttia on pääkaupunkiseudulla ja loput 14 prosenttia jakautuneena Kuuma-seudun kuntien kesken. Kunnittain tarkasteltuna Helsingissä on koko Helsingin seudun henkilöstömäärästä hieman yli puolet (51 %) ja Espoossa sekä Vantaalla noin 17 prosenttia.

Helsingin seudulla toimineiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 174 miljardia euroa vuonna 2013. Toimipaikkaa kohden liikevaihtoa kertyi keskimäärin 1,8 miljoonaa euroa ja toimipaikassa työskentelevää henkilöä kohden 360 000 euroa. Espoossa liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöä kohti oli selvästi korkeampi kuin seudun muissa kunnissa. Tämä selittyy elektroniikkateollisuuden ja tukkukaupan isoilla yrityksillä.

Helsingin Seudun ympäristöpalvelut HSY ylläpitää yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa Pääkaupunkiseudun toimipaikka-aineistoa, joka sisältää tietoa yrityksistä, julkisyhteisöistä, yksityisistä elinkeinonharjoittajista ja niiden toimipaikoista. Aineiston pohjalta laaditaan yritysraportteja ja -katsauksia pääkaupunkiseudun yritystoiminnasta.

HSY:n julkaisema Helsingin seudun yrityskatsaus sisältää tuoreimmat perustiedot yritystoiminnasta. Yrityskatsaus ilmestyy vuosittain, ja se laaditaan viimeisimmän yritys- ja toimipaikka-aineiston tietojen pohjalta.
Helsingin seudun yritysraportti tarjoaa katsausta syvemmän analyysin ja runsaasti perustietoa pääkaupunkiseudun yrityksistä ja niiden toimipaikoista. Raportissa käsitellään yritysten ja toimipaikkojen rakennetta ja ominaisuuksia, toimialajakaumaa, erikoistumista, avainklustereita, alueellista sijoittumista, toimitilaväljyyttä sekä yritystoiminnan muutoksia. Katsaus laaditaan muutaman vuoden välein. Tuorein raportti on vuodelta 2013 ja se pohjautuu pääosin vuoden 2011 tilastoaineistoon.

Tämän sivun tiedot perustuvat tuoreimpaan yrityskatsaukseen, joka on vuodelta 2015 ja sen tiedot ovat pääosin vuodelta 2013.

Sekä yrityskatsaukset että -raportit ovat HSY:n julkaisuja, ja ne ovat ladattavissa HSY:n internet-sivustolta.

Helsingin seudun Aluesarjat - verkkotilastopalvelussa on tilastot työpaikoista toimialoittain.
Aluesarjat on Helsingin, Espoon, Vantaan, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) sekä Uudenmaan liiton yhteinen tilastotietokantapalvelu.

Siirry Aluesarjoihin

Julkaisut:

Espoo yritysten toimintaympäristönä 2015, tutkimusraportti
Espoo yritysten toimintaympäristönä 2016