Elinkeinot ja yritykset

Espoon osuus koko pääkaupunkiseudun toimipaikkojen lukumäärästä ja henkilöstöstä oli vuoden 2009 yritysraportin mukaan noin viidennes sekä liikevaihdosta reilu kolmasosa. Koko maan yritystoiminnan liikevaihdosta 14 % tuli Espoosta.

Espoossa oli vuonna 2006 vajaa 12 000 yritysten toimipaikkaa ja niissä oli henkilöstöä noin 77 000.  Helsingin osuus pääkaupunkiseudun toimipaikkojen lukumäärästä ja henkilöstöstä oli reilu 60 % sekä liikevaihdosta 60 %. Koko maan yritystoiminnan liikevaihdosta 18 % tuli Helsingistä. Pääkaupunkiseudun erikoistumisaloista erityisesti Espooseen ovat keskittyneet tutkimus ja kehittäminen, tietojenkäsittelypalvelu, tukkukauppa ja agentuuritoiminta sekä elektroniikkateollisuus.

Helsingin Seudun ympäristöpalvelut HSY ylläpitää yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa Pääkaupunkiseudun toimipaikka-aineistoa, joka sisältää tietoa yrityksistä, julkisyhteisöistä, yksityisistä elinkeinonharjoittajista ja niiden toimipaikoista. Aineiston pohjalta laaditaan yritysraportteja ja -katsauksia pääkaupunkiseudun yritystoiminnasta.

HSY:n julkaisema Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus sisältää tuoreimmat perustiedot yritystoiminnasta. Yrityskatsaus ilmestyy vuosittain, ja se laaditaan viimeisimmän yritys- ja toimipaikka-aineiston tietojen pohjalta.

Pääkaupunkiseudun yritysraportti tarjoaa katsausta syvemmän analyysin ja runsaasti perustietoa pääkaupunkiseudun yrityksistä ja niiden toimipaikoista. Raportissa käsitellään yritysten ja toimipaikkojen rakennetta ja ominaisuuksia, toimialajakaumaa, erikoistumista, avainklustereita, alueellista sijoittumista, toimitilaväljyyttä sekä yritystoiminnan muutoksia. Katsaus laaditaan muutaman vuoden välein. Tuorein raportti on vuodelta 2009 ja se pohjautuu pääosin vuoden 2006 tilastoaineistoon. Tämän sivun tiedot perustuvat tuoreimpaan raporttiin.

Sekä yrityskatsaukset että -raportit ovat HSY:n julkaisuja, ja ne ovat ladattavissa HSY:n internet-sivustolta.

Helsingin seudun Aluesarjat - verkkotilastopalvelussa on tilastot työpaikoista toimialoittain.
Aluesarjat on Helsingin, Espoon, Vantaan, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) sekä Uudenmaan liiton yhteinen tilastotietokantapalvelu.

Siirry Aluesarjoihin

Yritystoiminta Espoossa -raportissa (2007) on kuvattu Espoon yritystoiminnan rakenne ja erikoistuminen vuoden 2005 tilastoaineiston pohjalta.

Julkaisut:
Yritystoiminta Espoossa - Espoon yritystoimminan rakenne ja erikoistuminen 2005
Espoo yritysten toimintaympäristönä 2014, tutkimusraportti
Espoo yritysten toimintaympäristönä 2015, tutkimusraportti
Julkaistu 21.12.2011 klo 9.11 , päivitetty 20.8.2015 klo 15.26