Kansainväliset suhteet

Espoo on kansainvälisten asukkaiden ja yritysten kotikaupunki. Nykyään noin 10 % väestöstä puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Lisäksi Espoossa sijaitsee yli 420 ulkomaalaista yritystä.

Espoon kaupunki edistää kansainvälisyyttä ja vahvistaa kaupungin houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Siksi kaupunki ylläpitää suhteita ystävyyskaupunkien kanssa, osallistuu aktiivisesti monenlaisiin kaupunkiverkostoihin ja organisaatioihin, toivottaa kansainväliset vieraat tervetulleiksi tutustumaan Espooseen ja pitää yhteyttä kansainvälisten asukkaiden ja yritysten kanssa. Kansainvälisessä toiminnassaan kaupunki tekee yhteistyötä monen paikallisten opetus-, kulttuuri-, tiede-, yhteiskunta- ja taloustoimijan kanssa.