Valtuutettujen perehdytys ja valtuustoseminaarit

Valtuuston kokouksen 19.3.2018 materiaalit

sivun alalaidassa liitteinä

Valtuuston perehdytysohjelma 2017, ennakkotieto

Torstaina 27.4.2017 Tervetuloa Espoon valtuustoon!

Uusi valtuusto, klo 18.00 alkaen, valtuustotalon kahvio (Espoonkatu 5)

 • Valtuuston puheenjohtajan puheenvuoro; Tervetuloa Espoon valtuustoon / Tervetulomalja / Miten voin vaikuttaa valtuutettuna (Guzenina)
 • Valtuuston varapuheenjohtajien puheenvuoro / Miten voin vaikuttaa valtuutettuna (Hertell / Niemi)
 • Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro (Torkki)
 • Kaupunginjohtajan puheenvuoro uudelle valtuustolle
 • Ruokailu
 • Valtuutettujen esittäytyminen
 • Vapaamuotoista tutustumista

Maanantai 8.5.2017 Valtuutettujen ja varavaltuutettujen tehtävät

Uudet sellaiset valtuutetut ja varavaltuutetut, jotka eivät ole olleet valtuutettuja kaudella 2013 - 5/2017, kahvitarjoilu 17.30 - 18.00, perehdytys 18.00 - 20.00, valtuustosali

 • Hyvä hallintotapa -suositus (KH:n pj Torkki)
 • Valtuuston tehtävät, valtuuston työjärjestys, käytännön asioita valtuutetuille, valtuuston kokousmenettely, valtuuston neuvottelutoimikunnan rooli ja tehtävät, oikeudet vastuut ja esteellisyys, kuntalain ydinkohtia (valtuuston sihteeri)
 • Nimenhuuto - puheenvuoro - äänestyslaitteen käyttö, (tekninen sihteeri)

8.5. tilaisuuden materiaali löytyy liitetiedostona tämän sivun lopusta.

Maanantai 29.5.2017 Toimialojen esittely uusille valtuutetuille

Uudet sellaiset valtuutetut ja varavaltuutetut, jotka eivät ole olleet valtuutettuja kaudella 2013 - 5/2017, kahvitarjoilu 17.30 - 18.00, perehdytys 18.00 - 20.00, valtuustosali

 • Esikunnan ja toimialojen esittelyt (Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat)

29.5. tilaisuuden materiaali löytyy liitetiedostona tämän sivun lopusta.

Keskiviikko 14.6. - torstai 15.6.2017 Strategia- ja talousseminaari

Valtuutetut ja valtuutetun estyneenä ollessa varavaltuutettu, Hotelli Korpilampi

 • Espoo tarina, (kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja strategiajohtaja)
 • Talousasiat (Rahoitusjohtaja / taloussuunnittelujohtaja/ ulkopuolinen asiantuntija)
 • Valtuutettujen verkostoituminen

Seminaarin materiaali sekä ryhmätöiden tulokset löytyvät liitetiedostona tämän sivun lopusta.

Maanantai 14.8.2017 Valtuustoryhmien puheenjohtajien perehdyttäminen

Valtuustoryhmien puheenjohtajat, klo 15.30-16.00

 • Neuvottelutoimikunnan tehtävät, valtuustoryhmän pjn tehtävät, valtuustoryhmän toiminta ja viestintä (KH:n pj)

Tiistai 22.8.2017 Konsernihallinnon toimintojen esittely

Kaikki valtuutetut ja varavaltuutetut, kahvitarjoilu 17.30 - 18.00, perehdytys 18.00 - 20.00, valtuustosali

 • Konserniesikunta (Kaupunginjohtaja); Organisaatiorakenne, maahanmuutto, työllisyys, EIG, viestintä, kuntalaisten osallisuus (kaupunginjohtajan määräämät)
 • Konsernipalvelut (Liiketoimintajohtaja)
 • Sisäinen tarkastus (Tarkastusjohtaja)
 • Ulkoinen tarkastus (Kaupunginreviisori)

22.8. tilaisuuden materiaali löytyy liitetiedostona tämän sivun lopusta.

Maanantai 28.8.2017 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan esittely sekä Sote- ja maakuntauudistus

Kaikki valtuutetut ja varavaltuutetut, kahvitarjoilu 17.30 - 18.00, perehdytys 18.00 - 21.00, valtuustosali

 • Perusturvajohtaja vastaa esityksen sisällöstä toimialansa osalta

28.8. tilaisuuden materiaali löytyy liitetiedostona tämän sivun lopusta.

Maanantai 18.9.2017 Sivistystoimen toimialan esittely

Kaikki valtuutetut ja varavaltuutetut, kahvitarjoilu 17.30 - 18.00, perehdytys 18.00 - 20.00, valtuustosali

 • Sivistystoimenjohtaja vastaa esityksen sisällöstä

18.9. tilaisuuden materiaali löytyy liitetiedostona tämän sivun lopusta.

Maanantai 25.9.2017 Teknisen- ja ympäristötoimen toimialan esittely

Kaikki valtuutetut ja varavaltuutetut, kahvitarjoilu 17.30 - 18.00, perehdytys 18.00 - 20.00, valtuustosali

 • Teknisen toimen johtaja vastaa esityksen sisällöstä

25.9. tilaisuuden materiaali löytyy liitetiedostona tämän sivun lopusta.

Maanantai 2.10.2017 Maankäytön suunnittelu

Kaikki valtuutetut ja varavaltuutetut, kahvitarjoilu 17.30 - 18.00, perehdytys 18.00 - 20.00, valtuustosali

 • Teknisen toimen johtaja vastaa esityksen sisällöstä