Valtuuston jäsenet

Valtuusto / Fullmäktige 1.6.2017-31.5.2021
Varsinaiset jäsenet / Ordinarie ledamöter

Kasvi Jyrki, Vihr./ Gröna puheenjohtaja / ordförande

Torkki Markus, Kok./ Saml I varapuheenjohtaja / I vice ordförande

Gestrin Christina, SFP  II varapuheenjohtaja / II vice ordförande

Sistonen Markku, SDP III varapuheenjohtaja/ III vice ordförande