Sääntökokoelma

Valtuusto päättää kunnan hallinnon järjestämisestä johtosäännöillä. Niissä määrätään kaupungin luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation perusrakenne, tehtävät ja johtamisjärjestelmät. Johtosäännöistä säädetään kuntalain 16 §:ssä. Sääntökokoelmassa on myös sisäistä hallintoa varten toimintaohjeita.

Valtuuston hallinnon järjestämiseksi hyväksymät johtosäännöt löytyvät alta kohdista 1 - 6. Kohdassa 7 ovat säännöt, joissa määrätään kuntalaisilta eräistä palveluista perittävistä maksuista ja kohdassa 8 säännöt mm. rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjaamiseksi.