Uusi rakennuslautakunta aloitti nelivuotisen toimikauden

29.6.2017 klo 22.00

Rakennuslautakunta päätti rakennusvalvontakeskuksen yhteydessä toimivien kaupunkikuvatoimikunnan ja teknisen toimikunnan jäsenistä sekä toimikuntien tehtävistä. Lisäksi lautakunta päätti rakennuslupa-asioista ja antoi lausuntoja Helsingin hallinto-oikeudelle.

Kaupunkikuvatoimikunnan tehtävänä on edistää hyvän kaupunkikuvan muodostumista ja seurata rakentamisen vaikutusta kaupunkikuvan kehittymiseen. Kaupunkikuvatoimikunta koostuu Espoon kaupungin palveluksessa olevista asiantuntijoista ja lautakunnan valitsemasta kahdesta ulkopuolisesta asiantuntijasta. Rakennuslautakunta valitsi kaupunkikuvatoimikunnan asiantuntijajäseniksi vuosiksi 2017-2018 arkkitehti Anna Brunowin ja arkkitehti Petri Rouhiaisen.

Teknisen toimikunnan tehtävänä on seurata rakentamisen teknistä kehitystä mm. turvallisuuteen, terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvien asioiden osalta sekä edesauttaa hyvän rakennustavan noudattamista. Teknisen toimikunnan tehtävät ja kokoonpano pysyvät ennallaan.

Udisrakennusluvat myönnettiin Kaupunginkallioon rakennettavalle vanhusten palvelutalolle, Viherlaakson koulun laajennukselle, Matinkylässä sijaitsevan Tynnyripuiston keskuskorttelin maanalaiselle pysäköintilaitokselle sekä Leppävaaraan, Niittykumpuun ja Matinkylään rakennettaville asuinkerrostaloille.

Lausunnot Helsingin hallinto-oikeudelle koskivat rakennuslupa ja rakennetun ympäristön valvonta-asioista tehtyjä oikaisuvaatimuksia.

Päätösten ennakkotieto ja pöytäkirja:

Rakennuslautakunnan esityslista/ennakkopöytäkirja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävissä julkipanon jälkeen rakennusvalvontakeskuksessa,
kirkkojärventie 6 B, 2. krs.

Lisätietoja:
rakennuslautakunnan pj. Janne Tähtikunnas, puh. 0400 893 583
vs. rakennusvalvontajohtaja Sirkku Malviala, puh. 043 827 1135