Varhaiskasvatusjaosto

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalla on varhaiskasvatusjaosto. Jaostossa on 13 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto.

Varhaiskasvatusjaoston tehtävät

  • tehdä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle ehdotuksia ja esityksiä tehtäväalueensa painopisteistä, palveluiden tasavertaisesta saatavuudesta ja palvelutasosta,
  • tehdä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle ehdotuksia ja esityksiä tehtäväalueensa kehittämisestä,
  • seurata palveluiden laatua ja huolehtia yhteistyöstä eri palvelutuottajien kanssa

Puheenjohtaja / Ordförande

Helka Otsolampi (Vihr.)
Tiina Repo (Vihr.)*

Varapuheenjohtaja / Viceordförande

Iiris Mikkilä (SDP)
Lea Kokkonen (SDP)*

Jäsenet/ledamöter

Ville Lehtola (Kok.)
Herttaliisa Tuure (Kok.)*

Tiina Thure-Toivanen (Kok.)
Markku Brummer (Kok.)*

Laura Kiijärvi (Kok.)
Kimmo Metsä (Kok.)*

Sami Humala (Kok.)
Pekka Lempiäinen (Kok.)*

Allan Halme (Vihr.)
Paula Oittinen (Vihr.)*

Mikko Hömmö (Vihr.)
Mika Levänen (Vihr.)*

Tapani Harinen (SDP)
Jori Palomäki (SDP)*

Olli Mård (PerusS)
Petra Pipinen (PerusS)*

Eija Isolahti (Kesk.)
Pertti Haapalainen (Kesk.)*

Inka Silvennoinen (Vas.)
Tuovi Karppa (Vas.)*

Auli Happonen (KD)
Maarit Laakkonen (KD)*

*Henkilökohtainen varajäsen / personlig ersättare