Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää suomenkielistä päivähoitoa, perus- ja lukio-opetusta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa koskevista asioista.

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät erillisestä järjestelmästä
Esityslistat ja pöytäkirjat

Lautakunnan tehtävät 
Sivistystoimen johtosäännöt
Ks. 3.1 Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lautakuntasopimus (pdf) 

Kokoussihteeri ja pöytäkirjanote
Sihteeri Tuija Seppänen
Kamreerintie 3 B, 12. krs
PL 30
02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 050 395 2160
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Asianosaiset saavat pöytäkirjanotteen tai ilmoituksen päätöksestä aina lautakunnan kokouksen jälkeen. Muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. Muut voivat hakea muutosta lautakunnan päätöksiin 14 päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleensä yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina sivistystoimessa, Kamreerintie 3 B, 8. kerros. Pöytäkirjat julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilla.