Kulttuurilautakunta

Kulttuurilautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvat kaupungin suomenkielistä kulttuuritarjontaa ja kulttuurista profiilia, kaupunginmuseota ja kaupunginorkesteria sekä kaupunginkirjastoa koskevat asiat.

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät erillisestä järjestelmästä
Esityslistat ja pöytäkirjat

Lautakunnan tehtävät
Sivistystoimen johtosäännöt
(Ks. 3.1 Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö)


Kokoussihteeri ja pöytäkirjanote
Paula Pullinen
Kamreerintie 3 B
PL 30
02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 043 825 2427
paula.pullinen@espoo.fi

Asianosaiset saavat pöytäkirjanotteen tai ilmoituksen päätöksestä aina lautakunnan kokouksen jälkeen. Muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. Muut voivat hakea muutosta lautakunnan päätöksiin 14 päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleensä yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina sivistystoimessa, Kamreerintie 3 B, 8. kerros. Pöytäkirjat julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilla.

Uutiset

RSS
 • Lautakunta päätti hyväksyä lausunnon Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuriareenan hankesuunnitelmasta.
 • Kulttuurilautakunta merkitsi tiedoksi kaupunginmuseon tutkimus- ja julkaisupolitiikan vuosille 2015-2020 sekä Historialliset rakennukset ja kehittyvä kaupunkikuva - Espoon rakennusperinnön vaaliminen -selvityksen.
 • Lausunto Karhusuon koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmasta
  Kulttuurilautakunnalla ei ollut huomautettavaa Karhusuon koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmasta.
 • Kulttuurilautakunnan talousarvioehdotus 2016 ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma
  Lautakunta päätti tehdä vuoden 2016 talousarviota ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten.
 • Kulttuurilautakunnan investointiesitys: Koneet ja kalusto vuosille 2016-2020
  Lautakunta päätti esittää varattavaksi valmisteltaessa vuoden 2016 talousarvioita ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaa määrärahaa uusien ja peruskorjattavien kulttuuritilojen ensikertaisiin kalustamisiin ja kone- ja kalustohankintoihin.
Julkaistu 15.12.2011 klo 15.42 , päivitetty 13.1.2016 klo 13.05