Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti -selvitys

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vihti käynnistivät syyskuussa 2013 keskinäisen selvityksen. Sen ensisijaisena tavoitteena on kuntien yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen turvaamiseksi sekä seudun kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden parantamiseksi. Kuntarakennelaki velvoittaa selvittämään kuntien yhdistymisen edellytykset etuineen ja haittoineen sekä valmistelemaan selvityksen pohjalta mahdollinen kuntien yhteinen yhdistymisesitys.

Selvitys toteutetaan kuntien yhteisenä projektina ja se pohjautuu laajaan valmisteluun. Selvityksen pohjalta kunnat arvioivat ja päättävät mahdollisen yhdistymisesityksen ja yhdistymissopimuksen valmistelusta.

Selvitysvaiheessa tuotetaan nykytilan kuvaus sekä kuntien yhteistyömahdollisuuksien kehittämistä ja syventämistä ja mahdollisen yhdistämisen etuja ja haittoja koskeva selvitys.

Arviointivaiheessa tuloksia arvioidaan  kuntarakennelain vaatimusten ja yhteistyömahdollisuuksien kehittämisen näkökulmasta.

Selvityssuunnitelma

Työryhmät

Viestintäsuunnitelma