Espoon linja kuntauudistuksessa: metropoliratkaisu

Valtiovarainministeriön määräämän erityisen kuntajakoselvityksen selvittäjät esittävät Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Sipoon ja Vantaan yhdistämistä. Kuntarakennelain mukaisen yhdistymissopimuksen  hyväksyminen merkitsee, että kunnat lakkaavat olemasta 31.12.2016 ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta, joka aloittaa toimintansa 1.1.2017. Espoo ei ole hyväksynyt pakkoselvitystä.

Espoon valtuuston mukaan metropoliratkaisu on Helsingin seudun ongelmien ratkaisemisen kannalta keskeinen. Metropolialueelle tarvitaan metropolikaava, jolla maankäytön, asumisen ja liikenteen kehitystä ohjataan siten, että kasvua voidaan hallita sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Onnistuneella metropoliratkaisulla luodaan hyvät edellytykset segregaation torjumiselle.

Kuntajakoselvitysten tulee perustua vapaaehtoisuuteen, eikä Espoo hyväksy pakkoliitoksia.

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vihti ovat käynnistäneet vapaaehtoisen yhdistymisselvityksen.

Metropoliratkaisun ja -hallinnon lisäksi muita kuntauudistukseen liittyviä hankkeita ovat kuntarakennelain valmistelu, julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen, kuntalain uudistus sekä valtionosuusjärjestelmän uudistus.

Raportit

Espoo – Kauniainen – Kirkkonummi – Vihti -selvityksen Toimintaympäristön tila ja kehitys -raportti 28.1.2014

Diaesitys metropolialueen esiselvityksen  loppuraportista 5.3.2013

Metropolialueen esiselvityksen loppuraportti  5.3.2013 

Espoon kannanotot

Eriävä mielipide erityiseen kuntajakoselvitykseen (18.11.2014)

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (13.10.2014)

Lausunto metropolilainsäädäntöä valmistelevan työryhmän väliraportista (9.6.2014)

Lausunto valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta (17.3.2014)

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (3.3.2014)

Lausunto erityisen kuntajakoselvityksen selvittäjistä (18.11.2013)

Lausunto metropolialueen esiselvityksestä (20.5.2013)

Lausunto kuntarakennelaista (25.2.2013)

Lausunto kuntauudistuksesta (11.4.2012)