Lähiluonto-teemavuosi

Lähiluonto-teemavuoden aikana järjestettiin talkoita, tapahtumia, retkiä ja kursseja. Espoossa suunnattiin metsiin, puistoihin, kallioille sekä merenrantaan ja tehtiin yhdessä viihtyisää lähiluontoa. 

Lähiluonto-vuosi 2015 kokosi yhteen kuntalaisia, järjestöjä ja yrityksiä toimimaan lähiympäristönsä puolesta. Vuoden aikana tapahtumiin ja tempauksiin osallistui yli 16 000 henkilöä.

Roskien siivoustalkoisiin osallistui yli 9 000 kuntalaista. Teemavuoden aikana Espoon arvokkaiden luontokohteiden tietoja vietiin verkkopalveluihin. Koulujen ja päiväkotien kanssa tehtiin yhteistyötä lähimetsien käytön ja turvaamisen lisäämiseksi.

Teemavuosi oli osa Espoon kaupungin poikkihallinnollista Kestävä kehitys -ohjelmaa. Talkootoiminnan kehittäminen oli osa Uusimaa-ohjelmaa. Ohjelmien tavoitteena on kestävän elämäntavan ja ympäristötietoisuuden edistäminen.

Vuonna 2016 vietetään Vihervuotta. Tule mukaan vaikuttamaan lähiympäristöösi!