Kestävä Espoo -kehitysohjelma

Kestävä Espoo -ohjelmatyöllä tuetaan taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävien ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottamista. Ilmasto-ohjelma päivitetään vastaamaan Espoo-tarinan ilmastotavoitetta.

Kehitysohjelman tavoitteet vuosille 2017 - 2021

  1. Rakennamme ja kehitämme Espoota älykkäillä ratkaisuilla
  2. Espoolaisten liikkuminen sujuvoituu ja monipuolistuu
  3. Päästötön energian tuotanto ja älykkäät energiaratkaisut
  4. Espoolaiset toimivat vastuullisesti
  5. Lähiympäristön luontohyödyt ja virkistäytymismahdollisuudet kasvavat

Kestävä Espoo -kehitysohjelman hyötytavoitteet

Euroopan kestävin kaupunki, #kestäväEspoo

Espoo on kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Euroopan kestävin kaupunki. Tutkimus osoitti, että kasvava Espoo on taloudellisilla, sosiokulttuurisilla ja ekologilla kestävän kehityksen mittareilla mitattuna onnistunut pitämään kehityksensä kestävänä. EU-puheenjohtajamaan Hollannin keväällä 2016 teettämässä tutkimuksessa oli mukana yli 140 eurooppalaista kaupunkia.

Espoon tavoitteena on olla pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki. Tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Ensimmäisenä kaupunkina mukana kansallisessa sitoumustyössä

Espoo liittyi vuonna 2015 kestävän kehityksen ohjelmallaan ensimmäisenä kaupunkina mukaan Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen. Suomen kestävän kehityksen toimikunta palkitsi Espoon antaman sitoumuksen kesällä 2016 vuoden vaikuttavimpana.

Espoon kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus