Espoo-tarina

Espoo-tarina on Espoon strategia vuosille 2013–2017. Valtuusto päätti siitä 10.6.2013. Espoo-tarina suuntaa kaupungin toimintaa entistä paremmin ja selkeämmin yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma johdetaan Espoo-tarinasta. Toimialat ja yksiköt johtavat omat tarinansa ja tavoitteensa Espoo-tarinasta ja yhteisistä valtuustokauden tavoitteista. Tarinan vieminen arjen työhön on alkanut.

Espoon visio

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Espoon arvot ja toimintaperiaatteet

Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen.

Espoossa on tärkeää, että arki sujuu. Espoon parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut.

Espoo on vastuullinen edelläkävijä.

Edelläkävijyys merkitsee ennakkoluulottomuutta ja luovuutta, avoimuutta, nykyisen kyseenalaistamista ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla. Edelläkävijyyteen sisältyy tutkimuksen ja kansainvälisen kokemuksen hyödyntäminen, kokeilut ja myös niihin liittyvien epäonnistumisten kestäminen. Kehitämme Espoota sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi.

Espoo on oikeudenmukainen.

Toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti.

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ja ohjelmajohtaminen

Espoo-tarinaa toteutetaan myös poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, joilla vastataan Espoon keskeisiin haasteisiin. Kehitysohjelmat läpäisevät kaupunkiorganisaation toimialat. Kaupunki ottaa myös käyttöön uuden ohjelma- ja projektijohtamisen mallin.

Poikkihallinnollisia kehitysohjelmia ovat

Espoo kysyy asukkaiden näkemyksiä Espoo-tarinan pohjaksi 26.8.2016
Kyselyn vastauksia käytetään seuraavan valtuustokauden Espoo-tarinan eli kaupungin strategian valmisteluun.

Uutiset

RSS
  • Vielä ehdit vastaamaan kyselyyn, jonka avulla kerätään aineksia Espoon strategiaan. Vastauksia on jo mukavasti, mutta lisää toivotaan.
  • Tutustu aivojumppaan, turvallisen asumisen muistilistaan, hoiva-asumisen palveluseteliin ja uusiin lähibussilinjoihin. Mukana syksyn senioritapahtumat. Liite ilmestyy Länsiväylän välissä 24.9.2016 ja tulee irtopainoksena jakeluun myös kirjastoihin, yhteispalvelupisteisiin, seniorineuvontaan ja uimahalleihin.
  • Valtuusto hyväksyi 22.8.2016 Espoon ilmasto-ohjelman, jolla vahvistetaan kestävää kehitystä, vetovoimaa ja kilpailukykyä samalla, kun vähennetään haitallisia ilmastopäästöjä.
Julkaistu 21.11.2012 klo 12.56 , päivitetty 24.10.2016 klo 14.46