Osallistu ja vaikuta

Espoolaisella on monta mahdollisuutta vaikuttaa. Helpoin tapa on antaa suoraa palautetta sähköisen palautejärjestelmän välityksellä tai ottaa suoraan yhteyttä päättäjiin tai viranhaltijoihin.

Sinulla on myös oikeus tehdä kunnalle kuntalaisaloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloite on virallinen ja säädelty menettely, jossa ehdotukset valmistellaan ja käsitellään järeämmin kuin epäviralliset palautteet.

Ne kaupungin hankkeet, joissa vuorovaikutus asukkaiden kanssa on tärkeintä, esitellään ja pidetään ajan tasalla Hankkeet-sivuilla. Näitä ovat esimerkiksi asemakaavoitushankkeet, liikennehankkeet, kadunrakennushankkeet, puistohankkeet ja toimitilahankkeet. Voit etsiä vaikkapa tietyn maantieteellisen alueen hankkeita ja seurata niiden suunnittelua ja toteutusta. Sivuilla on myös kuvattu asioiden eteneminen vaiheittain ja se, missä vaiheessa ja miten voit antaa palautetta tai vaikuttaa muilla tavoilla.

Espoossa toimii nuorisovaltuusto, monikulttuuriasiain neuvottelukunta, vanhusneuvostovammaisneuvosto, tasa-arvotoimikunta sekä asukasfoorumeita, jotka edistävät erityisryhmien ja kaupunginosien asukkaiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia.

Vaaleissa sinulla on äänestysoikeuden lisäksi oikeus asettua ehdokkaaksi valtuustoon ja sinut voidaan valita kunnan luottamustehtäviin. Valtuustosta ja muista luottamuselimistä kerrotaan päätöksenteko-osiossa. Sieltä näet luottamuselinten kokousajat, kokousten esityslistat ja pöytäkirjat. Sieltä löydät myös luottamuselinten jäsenten yhteystiedot. Voit seurata valtuuston kokouksia nternet-lähetyksinä tai tallenteina.

Valtuuston neuvottelutoimikunta voi erikseen niin sovittaessa ottaa lähetystöjä vastaan valtuuston kokousta edeltävänä maanantaina. Ota yhteyttä valtuustonsihteeri(at)espoo.fi.

Kaupungin tavoitteena on saada mahdollisimman monipuolisesti tietoa kuntalaisten näkemyksistä ja kehitysideoista jo asioiden valmisteluvaiheessa. Asukkaat halutaan mukaan alueen tai palvelujen kehittämiseen. Espoon kaupunki järjestää muun muassa asukasiltoja, joissa kerrotaan asuinalueen vireillä olevista suunnitelmista ja kysytään mielipiteitä.