Konsernihallinto

Konsernihallinto johtaa, ohjaa ja valvoo koko kaupunkikonsernia kaupunginjohtajan johdolla. Se edistää hyvää hallintoa, päätöksentekoa, yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä.

Konsernihallintoon kuuluvat konserniesikunta, konsernipalvelut ja sisäinen tarkastus. 

Johto

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä
Johdon assistentti Stina Astala, puh. 043 826 5244

Sisäinen tarkastus

Tarkastusjohtaja Jari Tuominen, puh. 050 301 9491
Taloustarkastaja Katri Ranta, puh. 043 825 9693

Konserniesikunta

Strategia ja talous

Rahoitusjohtaja Ari Konttas, puh.  050 338 9745

Strategia ja talous -yksikkö jakaantuu kuuteen ryhmään, joita ovat: strategiajohtajan vetämä Strategia ja kehittäminen, ICT-johtajan vetämä Tietohallinto, hankintajohtajan vetämä Hankinnan ohjaus, taloussuunnittelujohtajan vetämä Taloussuunnittelu, rahoitusjohtajan vetämä Rahoitus sekä konserniohjauksen kehittämisjohtajan vetämä Konserniohjaus.

Henkilöstö

Henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski, puh. 050 351 5087

Kaupunkikehitys

Elinkeinojohtaja Tuula Antola, puh. 043 824 6393
Johdon assistentti Liisa Luonua, puh.  043 826 7375

Palvelut ja laatu

Palvelujen kehittämisjohtaja Päivi Sutinen, puh. 046 877 2871

Hallinto ja lakiasiat

Lakiasiainjohtaja Timo Kuismin, puh. 050 544 7261
Hallintosihteeri Kaisa Hallia, puh. 043 826 5275
Sihteeri Paula Harle, puh. 043 825 4833

Viestintä

Viestintäjohtaja Satu Tyry-Salo, p. 046 877 1445

Yhteystiedot

Espoon kaupungin konsernihallinto
PL 12
02070 ESPOON KAUPUNKI

Käyntiosoite: Asemakuja 2 C (vastaanotto 3. krs)
Puh. 09 816 21 (vaihde)
Fax 09 8162 2200

Konsernipalvelut

Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko, puh. 040 336 0741
Konsernipalvelut tuottaa sisäisiä palveluja ja hoitaa pelastustoimen

Konsernipalvelujen yksiköt ovat: 

  • Hallinto- ja kehittämisyksikkö
  • Hankintakeskus
  • Espoo Henkilöstöpalvelut
  • Kaupunkitieto
  • Espoo Logistiikka
  • Espoo Talouspalvelut
  • Espoo Tietotekniikka
  • Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos