Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja Jukka MäkeläMäkelä, Jukka Tapio
Syntynyt: 7.7.1960 Espoo

Kaupungin organisaatio ja johtaminen

Kaupungin organisaation muodostavat konsernihallinto sekä kolme toimialaa: sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi ja tekninen ja ympäristötoimi.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunkia kaupunginhallituksen alaisena. Kaupunginjohtajan tärkeimpinä tehtävinä on johtaa kaupungin hallintoa, taloutta sekä muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja huolehtii siitä, että valtuuston ja kaupunginhallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat valmistellaan asianmukaisesti, sovitetaan yhteen ja pannaan täytäntöön. Kaupunginjohtaja toimii esittelijänä kaupunginhallituksessa ja sen konserni-, elinkeino- ja kilpailukyky- ja tila- ja asuntojaoksessa  sekä valtuuston neuvottelutoimikunnassa.

Toimialajohtajat toimivat kaupunginjohtajan alaisuudessa. Sosiaali- ja terveystointa johtaa perusturvajohtaja, sivistystointa johtaa sivistystoimen johtaja ja teknistä ja ympäristötointa teknisen toimen johtaja. Liiketoimintajohtaja johtaa konsernipalveluita.

Konserniesikunnan tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa koko kaupunkikonsernia kaupunginjohtajan johdolla.

Konserniesikuntaa johtaa kaupunginjohtaja. Konserniesikunnassa kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat rahoitusjohtaja, henkilöstöjohtaja, elinkeinojohtaja, palveluiden kehitysjohtaja, viestintäjohtaja ja lakiasiainjohtaja.

Kaupunginjohtaja on puheenjohtaja

 • kaupungin johtoryhmässä
 • johdon foorumissa
 • konserniesikunnan johtoryhmässä ja hallintoryhmässä
 • tarkastusjohtoryhmässä
 • strategiaryhmässä
 • pelastustoimen neuvottelukunnassa
 • henkilöstötoimikunnassa
 • kaupungin turvallisuusjohtoryhmässä
 • Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (Tatu) ohjausryhmässä
 • Espoolaisen johtamisen kehittämisohjelman (Esjo) ohjausryhmässä

Kaupunginjohtaja on jäsenenä seuraavissa elimissä

 • työ- ja elinkeinoministeriön metropolipolitiikan neuvottelukunta
 • kuntaliiton kaupunkipoliittinen työryhmä
 • kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajakokous
 • pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajakokous ja koordinaatiotyöryhmä
 • Helsingin seudun kaupunginjohtajakokous
 • Uudenmaan liiton kuntajohtajakokous
 • Laurea-ammattikorkeakoulun alueneuvottelukunta
 • Kauppakamarin valtuuskunta ja Espoon aluejohtokunta
 • Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston yhteistyöryhmä
 • Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kunniavaltuuskunta