Päätös melua aiheuttavasta tilapäisestä louhintatyöstä, Heinjoenpolku 2 ja Kirvuntie 18, 02140 Espoo, Viherpojat Oy

Päätös melua aiheuttavasta tilapäisestä louhintatyöstä

Valvontapäällikkö on tehnyt 7.11.2017 § 50 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Viherpojat Oy:n ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttavaa tilapäistä louhintatyötä osoitteissa Heinjoenpolku 2 ja Kirvuntie 18, 02140 ESPOO. Päätös on nähtävillä 8.11. - 8.12.2017 Espoon kaupungin ympäristökeskuksessa osoitteessa Kirkkojärventie 6 B, 4. kerros, Espoon keskus ja Internet-sivulla http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko.

Päätöksen antopäivä on 8.11.2017. Päätöksen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä eli viimeistään 8.12.2017. Hallinto-oikeudelle osoitettu valitus postitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 VAASA.

Lisätietoja päätöksestä antavat ympäristötarkastaja Hanna-Mari Torniainen, puh: 043 826 5218 ja valvontapäällikkö Katja Ohtonen p. 043 826 5216, sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi