Kouluun ilmoittautuminen Espoossa, peruskoulun ensimäiselle luokalle ilmoittaudutaan 9.-22.1.2018 ja peruskoulun seitsemännelle luokalle haetaan 9.-17.1.2018

KUULUTUS

KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN ESPOOSSA

PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUDUTAAN 9.–22.1.2018

Huoltajien tulee ilmoittaa vuonna 2011 syntyneet lapset perusopetuksen ensimmäiselle

luokalle Wilma-järjestelmän kautta https://wilma.espoo.fi viimeistään 22.1.2018. Myös

lukuvuodeksi 2017–2018 lykkäyksen saaneet lapset tulee ilmoittaa ensimmäiselle luokalle.

Jos lapsi pystyy opiskelemaan sekä suomeksi että ruotsiksi, huoltajat voivat valita kumpaan opetukseen oppilas ilmoitetaan.

Kaikille koulutulokkaiden huoltajille on postitettu oppivelvollisuuden alkamista koskeva

kirje ja avainkoodi henkilökohtaisen Wilma-tunnuksen luomiseksi sekä Tervetuloa

ekaluokalle -opas. Huoltajien on hyvä tutustua oppaaseen ennen lapsen ilmoittamista

ensimmäiselle luokalle. Opas sisältää tärkeää tietoa lähikouluun ilmoittautumisesta ja eri

opetusmuotoihin hakemisesta.

Lisätietoa peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta ja eri opetusmuotoihin

hakemisesta saa suomenkielisen opetuksen tulosyksiköstä p. 09 8165 2043 ja osoitteesta

espoo.fi/kouluunhakeminen.

Espoon suomenkielisissä peruskouluissa syyslukukausi alkaa torstaina 9.8.2018.

PERUSKOULUN SEITSEMÄNNELLE LUOKALLE HAETAAN 9.–17.1.2018

Perusopetuksen seitsemännelle luokalle haetaan Wilma-järjestelmän kautta

https://wilma.espoo.fi viimeistään 17.1.2018. Wilma-tunnuksiin liittyvissä kysymyksissä

huoltajien tulee olla yhteydessä oppilaan nykyiseen kouluun.

Kaikille Espoossa koulua käyvien kuudennen luokan oppilaiden huoltajille on postitettu

Yläkoululaisen opas. Huoltajien on hyvä tutustua oppaaseen ennen seitsemännen luokan

hakemuksen täyttämistä. Opas sisältää tärkeää tietoa lähikouluun ilmoittautumisesta ja eri

opetusmuotoon hakemisesta.

Lisätietoja seitsemännelle luokalle hakemisesta saa suomenkielisen opetuksen

tulosyksiköstä, p. 09 816 52044 ja osoitteesta espoo.fi/kouluunhakeminen.

Espoon suomenkielisissä peruskouluissa syyslukukausi alkaa torstaina 9.8.2018.