Asemakaavoja nähtävillä, osallistumis- ja arviointisuunnitelmia, asemakaavaehdotuksia, asemakaavapäätöksiä, lainvoimaisia asemakaavan muutoksia ja katusuunnitelmaehdotuksia nähtävillä

KUULUTUS

ASEMAKAAVOJA NÄHTÄVILLÄ

Seuraavien alueiden kaavoja ja kaavanmuutoksia koskevat suunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa sen aukioloaikana, Espoon keskus, Virastopiha 2 C, 1. krs,
puh. 09 8162 5000. Suunnitelmiin voi tutustua kaupungin verkkosivustollawww.espoo.fi/kaavoitus ja myös lähimmässä yhteispalvelupisteessä (ei Espoon keskus).

Kaavan nimellä varustetut mielipiteet ja muistutukset on toimitettava kaavan viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä osoitteella: Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite: Espoon keskus, Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse, 3. krs.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMIA (OAS) 

LAAKAKIVI II, asemakaavan muutos, Pohjois-Tapiola, alue 212901, Louhentie 14-16. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 5.2.–6.3.2018.

LINTULAAKSONTIE, asemakaava, Lintuvaara, alue 117600, Lintuvaaran pohjoisosassa, rajautuen etelässä Uusmäen asuinalueeseen Lintulaaksontien ja Vanhan Hämeenkyläntien kohdalta. Idässä kaava-alue rajautuu Helsingin kaupungin rajaan Vihdintien tuntumassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 5.2.–6.3.2018.

OLARINLUOMA, asemakaavan muutos, Olari, alue 321524, Luomannotko 7. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 5.2.–6.3.2018.

ASEMAKAAVAEHDOTUKSIA

KEILANIEMI, asemakaavan muutos, Otaniemi, alue 220832. Miestentie 1 . Kaavahanke saattaa edellyttää maankäyttösopimusta. Kaavaehdotus nähtävillä 5.2.–6.3.2018.

KIVENLAHTI I A, vaiheittainen asemakaavan muutos, Espoonlahti, alue VK4001-4005, Kivenlahdenkadun, Merivirran, Meriusvan ja Meripoijun rajaamalla alueella, tulevan Kivenlahden metroaseman läheisyydessä. Kaavaehdotus nähtävillä 5.2.–19.2.2018.

SERVINNIEMI, vaiheittainen asemakaavan muutos, Otaniemi, alue VK2001, Otakaaren ja Jämeräntaipaleen kulmassa ja Otarannan katualueen päässä. Kaavaehdotus nähtävillä 5.2.–19.2.2018.

SÄTERINKALLIONKULMA, asemakaava ja asemakaavan muutos, Leppävaara, alue 118000, tulevan Raide-Jokerin pysäkin läheisyydessä Linnoitustien ja Leirikadun välillä. Kaavahanke edellyttää maankäyttösopimusta. Kaavaehdotus nähtävillä 5.2.–6.3.2018. Asukastilaisuus Sellon kirjaston aulassa (os. Leppävaarankatu 9) tiistaina 27.2.2018 klo 17–18.30.

TIISTILÄ II, asemakaavan muutos, Matinkylä, alue 310602, Suomenlahdentien ja Kalastajantien risteyksen lounaispuolella. Kaavaehdotus nähtävillä 5.2.–6.3.2018.

 

ASEMAKAAVAPÄÄTÖKSIÄ

Valtuusto hyväksyi 22.1.2018
6 § LAHDENPOHJA
, asemakaavan muutoksen 10. ja 17. kaupunginosassa (Otaniemi ja Laajalahti), alue 221800.

Kaupunginhallitus hyväksyi 8.1.2018
8 § PIISPANKALLIO, asemakaavan muutoksen 22. kaupunginosassa (Olari), alue 321608.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 17.1.2018
8 § NIKUNMÄKI
, asemakaavan muutoksen 81. kaupunginosassa (Niipperi), alue 711803.
9 § YLI-SUOMENOJA, asemakaavan muutoksen 30. kaupunginosassa (Nöykkiö), alue 430615.
10 § SÄTERINRINNE, asemakaavan muutoksen 51. kaupunginosassa (Leppävaara), alue 114802.

Alueilla on voimassa MRL 53 §:n 3 mom. mukainen rakennuskielto, kunnes kaava on lainvoimainen.

LAINVOIMAISIA ASEMAKAAVAN MUUTOKSIA

Kaupunginhallitus hyväksyi 13.11.2017
172 § VIHERLAAKSO, asemakaavan muutoksen 61. kaupunginosassa (Viherlaakso), alue 150337.

Kaupunginhallitus hyväksyi 27.11.2017
194 § LIPPAJÄRVI, asemakaavan muutoksen 62. kaupunginosassa (Lippajärvi), alue 150713.

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.12.2017
211 § KARAKALLIO
, asemakaavan muutoksen 57. kaupunginosassa (Karakallio), alue 131406.
212 § VIHERLAAKSO, asemakaavan muutoksen 61. kaupunginosassa (Viherlaakso), alue 150335.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 8.11.2017
72 § TUOMARILA I, asemakaavan muutoksen 40. kaupunginosassa (Espoon keskus), alue 611117.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 29.11.2017
88 § TURVESUO POHJOINEN, asemakaavan muutoksen 17. kaupunginosassa (Laajalahti), alue 120603.

Espoo 31.1.2018                Kaupunginhallitus ja kaupunkisuunnittelukeskus

 

KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSIA NÄHTÄVILLÄ

Seuraavat katusuunnitelmaehdotukset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävinä 5.2.–19.2.2018 virka-aikana teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa, Virastopiha 2 C, 1. krs., Espoon keskus. Asiakaspalvelu puh. 09 8162 5000.

Katusuunnitelmaehdotukset löytyvät myös www.espoo.fi/katusuunnitelmat (5.2.2018 lähtien)

Asemakaava/kadun nimi                                                                 Suunn. No

TAPIOLAN KESKUS, TAPIOLAN KESKUS, muutos, 12. kaupunginosa

Merituulentie välillä Pohjantie–Tapiolantie                                           6580/001A

Lisätietoja: Miikka Hakari, puh.043 824 9075.

MUUTTOLINNUNMÄKI I, 50. kaupunginosa

Talvilinnuntie                                                                                       7044/006

Tilhiparvenreitti                                                                                   7044/007

Kiertolinnuntie                                                                                     7044/008

Talvilinnunkuja                                                                                    7044/009

Talvilinnunpolku                                                                                  7044/010

Valinkauhanpolku                                                                               7044/011

Lisätietoja: Peik Salonen, puh.043 827 3067.

TILLINMÄKI, 42. kaupunginosa

Joukinahonpolku                                                                                 7180/001

Lisätietoja: Max Mannola, puh.043 827 1078.

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitteella: PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI (käyntiosoite: Espoon kirjaamo, Siltakatu 11, 3. krs, kauppakeskus Entresse) tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi. Muistutuksen voi toimittaa myös yhteispalvelupisteisiin.

Espoo 31.1.2018                Kaupunkitekniikan keskus