Asemakaavoja nähtävillä ja lainvoimaisia asemakaavan muutoksia, työpaja Haukilahden maankäytön suunnittelusta, maisematyölupa

ASEMAKAAVOJA NÄHTÄVILLÄ

Seuraavien alueiden kaavoja ja kaavanmuutoksia koskevat suunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa sen aukioloaikana, Espoon keskus, Virastopiha 2 C, 1. krs,
puh. 09 8162 5000. Suunnitelmiin voi tutustua kaupungin verkkosivustolla www.espoo.fi/kaavoitus ja myös lähimmässä yhteispalvelupisteessä (ei Espoon keskus).

Kaavan nimellä varustetut mielipiteet ja muistutukset on toimitettava kaavan viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä osoitteella: Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite: Espoon keskus, Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse, 3. krs.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMIA (OAS) 

KARANIITTY, asemakaavan muutos, Kilo, alue 130803 Kuninkaisissa osoitteessa Herttuanportti 6. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.2.–20.3.2018.

KYYTIMÄKI, asemakaava, Kauklahti, alue 512100 Kauklahdessa Hansatien ja Erik Bassen tien pohjoispuolella sijaitsevalla alueella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.2.–20.3.2018. Asukastilaisuus järjestetään Hansakallion koulussa (Hansakallio 4) 6.3.2018 klo 17.30–19. Suunnittelijat ovat tavattavissa kello 17.00 alkaen.

TAPIOLAN KESKUS (Raitinlukko ja Länsituulenaukio), asemakaavan muutos, Tapiola, alue 210433, Pohjantie 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.2.–20.3.2018.

ASEMAKAAVAEHDOTUKSIA

LÄNSI-SUVINIITTY, asemakaavan muutos, Espoon keskus, alue 613303, Segersveninkatu 1–4. Kaavaehdotus nähtävillä 19.2.–5.3.2018.

VIHERLAAKSO ETELÄINEN, asemakaavan muutos, Viherlaakso, alue 150525, osoitteessa Helsingintie 54. Kaavaehdotus nähtävillä 19.2.–20.3.2018.

ASEMAKAAVAPÄÄTÖKSIÄ
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 31.1.2018
19 § SOUKANKALLIO, asemakaavan muutoksen 33. kaupunginosassa (Soukka), alue 412801.

Alueilla on voimassa MRL 53 §:n 3 mom. mukainen rakennuskielto, kunnes kaava on lainvoimainen.

LAINVOIMAISIA ASEMAKAAVAN MUUTOKSIA

Valtuusto hyväksyi 11.12.2017
109 § KASKIHAKA, asemakaavan muutoksen 46. kaupunginosassa (Latokaski), alue 432400.
110 § KULMAKORPI I, asemakaavan muutoksen 75. kaupunginosassa (Kolmperä), alue 640200.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 13.12.2017
104 § LUUVANMÄKI, asemakaavan muutoksen 60. kaupunginosassa (Laaksolahti), alue 141201.

TYÖPAJA HAUKILAHDEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSTA

Työpajassa kerätään tietoja alueen nykytilanteesta sekä herätetään keskustelua täydennysrakentamisesta ja alueiden palveluiden tarpeesta. Haukilahden palvelukeskus, Haukilahdenkatu 19, torstaina 1.3.2018 klo 17.30-19.30. Tervetuloa!

VIREILLE TULLUT LUPAHAKEMUS

ESPOON KAUPUNGIN KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUKSEN investoinnit on hakenut maisematyölupaa (2018-152) Tapiolaan kirkon edustalle Kirkkopuistikkoon ja Køgenpuistoon kuuden puun kaatamiseen. Puut (kaksi isoa koivua, huonokuntoinen mänty ja kolme pientä mäntyä) kaadetaan, jotta maisemallisesti merkittävän männikön kasvuedellytykset paranevat.

Hankkeeseen voi tutustua verkkosivulla www.espoo.fi -> Asuminen ja ympäristö -> Asiakaspalvelu -> Luvat ja ohjeet -> Pihan ja ympäristön luvat. Lupahakemus liiteasiakirjoineen on nähtävänä kaupunkisuunnittelukeskuksessa sen aukioloaikoina, Espoon keskus, Kirkkojärventie 6 B, 4. krs. Huomautukset on toimitettava viimeistään 28.2.2018 klo 15.45 osoitteella Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköisesti kirjaamo@espoo.fi.

Espoo 14.2.2018               Kaupunginhallitus ja kaupunkisuunnittelukeskus