Kuulutukset

Ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan sähköisesti Espoon internet-sivustoilla suomeksi ja ruotsiksi, joukkotiedotusvälineissä sekä kaupungin ilmoitustaululla kauppakeskus Entressessä osoitteessa Siltakatu 11, 3 kerros, mikäli laki sitä edellyttää, ja tarvittaessa muulloinkin.

Kuulutusten esillepanosta vastaa Espoon kaupungin kirjaamo. 

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti.