Kuulutukset

Espoon kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla kauppakeskus Entressessä osoitteessa Siltakatu 11, 3. krs.

Julkisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan sähköisesti Espoon internet-sivustoilla suomeksi ja ruotsiksi. Ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan myös joukkotiedotusvälineissä, jos laki sitä edellyttää, ja tarvittaessa muulloinkin.

Kuulutusten esillepanosta vastaa Espoon kaupungin kirjaamo.