Espoon kaupunki

Espoon tärkein voimavara ovat aktiiviset kuntalaiset, oppilaitokset, yhteisöt ja yritykset. Tavoitteena on, että Espoo on kunta-alan edelläkävijä sekä hyvä paikka asua, oppia,  tehdä työtä ja yrittää.

Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki ja muodostuu yhteensä viidestä tiiviistä noin 50 000 asukkaan kaupunkikeskuksesta, joita ympäröivät pientalovaltaiset alueet.  Viiden kaupunkikeskuksen verkostokaupunki kokoaa palvelut keskuksiin hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Helsingin seudun 14 kunnan muodostamalla metropolialueella Espoo kannattaa verkostomaista yhteistyötä ja vastustaa pakkoliitoksia. Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne, vesi, jätehuolto, erikoissairaanhoito, ammattikorkeakoulut ja ammatillinen koulutus järjestetään jo seudullisesti. Useiden lähipalvelujen kuten kirjastojen käytöstä on jo sovittu yli kuntarajojen.

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän talousarvioehdotuksen mukaan Espoon kunnallisverotus pysyy ennallaan vuonna 2015. Kaupungin henkilöstön määrä ei kasva, vaikka palveluja tarvitaan 4000 uudelle espoolaiselle myös ensi vuonna. Länsimetro ja valtion kanssa tehty sopimus asuntokaavoituksen lisäämisestä tuovat uusia mahdollisuuksia ja elinvoimaa koko seudulle. Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaa toteutetaan niin, että kaupungin talous ja rahoitus ovat suunnitelmakaudella tasapainossa.
Vuodesta 2011 lähtien palveluliiketoimen toimintoja on liikelaitostettu, kustannustietoisuutta on lisätty ja kustannukset tuotu läpinäkyviksi. Toimintaan on tuotu vahva liiketaloudellinen näkökulma. Tuottavuus on saatu nostettua virastotasolta liikelaitostasolle. Seuraava merkittävä tuottavuuden nosto edellyttää rakenteellisia uudistuksia mm. päällekkäisyyksien poistamiseksi. Samalla kaupungin kokonaisprosessit on uudistettava ja kilpailtuja markkinoita hyödynnettävä.

Uutiset

RSS

Tapahtumia

RSS
Julkaistu 6.1.2012 klo 12.30 , päivitetty 16.7.2014 klo 9.47