Espoon kaupunki

Espoon tärkein voimavara ovat aktiiviset kuntalaiset, oppilaitokset, yhteisöt ja yritykset. Tavoitteena on, että Espoo on kunta-alan edelläkävijä sekä hyvä paikka asua, oppia,  tehdä työtä ja yrittää.

Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki ja muodostuu yhteensä viidestä tiiviistä noin 50 000 asukkaan kaupunkikeskuksesta, joita ympäröivät pientalovaltaiset alueet.  Viiden kaupunkikeskuksen verkostokaupunki kokoaa palvelut keskuksiin hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Helsingin seudun 14 kunnan muodostamalla metropolialueella Espoo kannattaa verkostomaista yhteistyötä ja vastustaa pakkoliitoksia. Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne, vesi, jätehuolto, erikoissairaanhoito, ammattikorkeakoulut ja ammatillinen koulutus järjestetään jo seudullisesti. Useiden lähipalvelujen kuten kirjastojen käytöstä on jo sovittu yli kuntarajojen.

Katsaus antaa yleiskuvan kaupungin keskeisistä talousasioista.
Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustojen puheenjohtajat haastavat Vantaan sitoutumaan Reilun kaupan edistämiseen. Espoo sai Reilun kaupan kaupungin arvonimen vuonna 2009 ja Helsinki vuonna 2013. Kaupungeille arvonimi on keino viestiä vastuullisista hankinnoista ja kannustaa myös paikallisia asukkaita, yrityksiä, seurakuntia ja järjestöjä reiluihin tekoihin.

Uutiset

RSS
  • Espoolaiset ovat aina olleet innokkaita käyttämään nettiä asiointiin ja kaupunki on koittanut tarjota siihen mahdollisuuksia. Uusimpana palveluna voi netin kautta hakea kaivuulupaa ja tulevana syksynä kaupungin luovuttamia omakotitontteja.
  • Kiinan maankäytön ja luonnonvaraministeriön varaministeri Wang Shiyuan delegaatioineen saapuu Espooseen 28.6.2014 tutustuakseen Espoon maankäyttöön ja kaavoitukseen. Varaministeri Wang perehtyy erityisesti Leppävaaraan sekä Otaniemen, Tapiolan ja Keilaniemen alueeseen. Ohjelmaan sisältyy myös vierailu Koneen pääkonttorissa.

Tapahtumia

RSS
Julkaistu 6.1.2012 klo 12.30 , päivitetty 16.7.2014 klo 9.47