Espoon kaupunki

Espoon tärkein voimavara ovat aktiiviset kuntalaiset, oppilaitokset, yhteisöt ja yritykset. Tavoitteena on, että Espoo on kunta-alan edelläkävijä sekä hyvä paikka asua, oppia,  tehdä työtä ja yrittää.

Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki ja muodostuu yhteensä viidestä tiiviistä noin 50 000 asukkaan kaupunkikeskuksesta, joita ympäröivät pientalovaltaiset alueet.  Viiden kaupunkikeskuksen verkostokaupunki kokoaa palvelut keskuksiin hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Helsingin seudun 14 kunnan muodostamalla metropolialueella Espoo kannattaa verkostomaista yhteistyötä ja vastustaa pakkoliitoksia. Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne, vesi, jätehuolto, erikoissairaanhoito, ammattikorkeakoulut ja ammatillinen koulutus järjestetään jo seudullisesti. Useiden lähipalvelujen kuten kirjastojen käytöstä on jo sovittu yli kuntarajojen.

Espoon kaupunki jatkaa yhteistyönsä vahvistamista Shanghain kaupungin kanssa. Espoo haluaa Shanghai-yhteistyöllään edistää koko Suomen kilpailukykyä ja avata suomalaisyrityksille ovia Shanghain kautta Kiinaan. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä lähtee marraskuun lopulla Shanghaihin tukemaan suomalaisyritysten pääsemistä Kiinan markkinoille. Mäkelän johtaman virkamies- ja luottamushenkilödelegaatiossa on yritysten edustajia terveysteknologia-, mikro- ja nanoteknologia-, ICT- sekä cleantech -aloilta.
Yrittäjien mielestä Espoon yrittäjyysilmapiiri on myönteinen. Asiat hoidetaan yrittäjien näkemyksen mukaan Espoossa keskimäärin melko hyvin. Selkeitä kehittämiskohteita ovat kaupungin aktiivisuus ja yhteydenpito yrityksiin päin. Yrittäjät toivovat tilaisuuksia verkostoitumiseen ja yrityspalveluista tiedottamista. Lisäksi yritykset toivovat kaupungin kehittämistyössä enemmän yhteistyötä.

Uutiset

RSS
  • Espoon kaupunki selvittää tutkimuksella kuntalaispalvelujensa laatua. Kaksituhatta espoolaista saa syyskuussa postitse kyselyn, jossa heitä pyydetään arvioimaan muun muassa opetus‐, sivistys‐, vapaa‐aika‐ ja liikuntapalveluja sekä turvallisuutta ja yhdyskuntatekniikan palveluja.
  • Espoon kaupungin ensimmäinen asukastilaisuus kuntauudistuksesta pidetään maanantaina 15.9. klo 18 - 19.30 Espoon keskuksessa, Entressen kirjastossa.

Tapahtumia

RSS
Julkaistu 6.1.2012 klo 12.30 , päivitetty 16.7.2014 klo 9.47