Espoon kaupunki

Espoon tärkein voimavara ovat aktiiviset kuntalaiset, oppilaitokset, yhteisöt ja yritykset. Tavoitteena on, että Espoo on kunta-alan edelläkävijä sekä hyvä paikka asua, oppia,  tehdä työtä ja yrittää.

Helsingin seudun 14 kunnan metropolialueella Espoo kannattaa verkostomaista yhteistyötä ja vastustaa pakkoliitoksia. Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne, vesi, jätehuolto, erikoissairaanhoito, ammattikorkeakoulut ja ammatillinen koulutus järjestetään jo seudullisesti. Useiden lähipalvelujen kuten kirjastojen käytöstä on jo sovittu yli kuntarajojen.

Espoo muodostuu yhteensä viidestä tiiviistä kaupunkikeskuksesta, joita ympäröivät pientalovaltaiset alueet. Jokaisessa on noin 50 000 asukasta, mikä takaa optimaalisen ostovoiman sekä julkisten että yksityisten palvelujen tarjoamiselle. 

HSL palkittiin huhtikuussa Kestävä julkinen hankkija 2014 -kilpailussa. Palkinto myönnetään kestävän kehityksen edistämisestä julkisissa hankinnoissa.
Vuoden 2014 kaavoituskatsauksessa luodaan katse ajankohtaisiin kaavoihin ja tulevaan. Lue myös, mikä Otaniemessä väreilee.

Uutiset

RSS
  • Uusimaa-viikkoa vietetään maanantaista 5.5. alkaen. Sen kattoteemana on Ikääntyminen ja elinvoima. Teemaa tarkastellaan ympäristön, hyvinvoinnin, kulttuurin, osaamisen ja kilpailukyvyn näkökulmista viikon tapahtumissa eri puolilla Uuttamaata. Espoossa viikkoa vietetään erityisesti tiistaina 6.5. ja teemana on hyvinvointi.
  • Espoon tekninen lautakunta korotti kokouksessaan 23.4.2014 maamassojen vastaanotosta perittäviä maksuja keskimäärin n. 40 %. Korotetut maksut ovat vastaavalla tasolla naapurikuntien kanssa.

    Maksutuoton arvioidaan nousevan n. 2,2 milj. eurosta n. 3,2 milj. euroon.

Tapahtumia

RSS
Julkaistu 6.1.2012 klo 12.30 , päivitetty 13.7.2012 klo 15.49