Espoon kaupunki

Espoon tärkein voimavara ovat aktiiviset kuntalaiset, oppilaitokset, yhteisöt ja yritykset. Tavoitteena on, että Espoo on kunta-alan edelläkävijä sekä hyvä paikka asua, oppia,  tehdä työtä ja yrittää.

Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki ja muodostuu yhteensä viidestä tiiviistä noin 50 000 asukkaan kaupunkikeskuksesta, joita ympäröivät pientalovaltaiset alueet.  Viiden kaupunkikeskuksen verkostokaupunki kokoaa palvelut keskuksiin hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Helsingin seudun 14 kunnan muodostamalla metropolialueella Espoo kannattaa verkostomaista yhteistyötä ja vastustaa pakkoliitoksia. Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne, vesi, jätehuolto, erikoissairaanhoito, ammattikorkeakoulut ja ammatillinen koulutus järjestetään jo seudullisesti. Useiden lähipalvelujen kuten kirjastojen käytöstä on jo sovittu yli kuntarajojen.

Espoon kaupunki toteaa lausunnossaan, ettö sote-lain säätämisen tulee tapahtua hyvän hallintotavan mukaisesti, avoimesti ja perusteellisesti. Kunnilla on oltava tarkat tiedot siitä, miten rahoitusosuudet määräytyvät ja millä perusteilla rahoitusmalliin on päädytty.
Avoimen kilpailun teemana on lapsiperheiden sujuva arki.

Uutiset

RSS

Tapahtumia

RSS
 • Valtuuston kokous
  23.3.2015 klo 17.30
  Seuraa kokousta valtuustotalossa tai internet-lähetyksenä.
 • Valtuuston kokous
  13.4.2015 klo 17.30
  Seuraa kokousta valtuustotalossa tai internet-lähetyksenä.
 • Valtuuston kokous
  18.5.2015 klo 17.30
  Seuraa kokousta valtuustotalossa tai internet-lähetyksenä.
Julkaistu 6.1.2012 klo 12.30 , päivitetty 16.7.2014 klo 9.47