Ympäristövalvonta

Ympäristövalvonnan asiakkaita ovat niin yritykset kuin kuntalaisetkin. Ympäristövalvonnan tehtävät perustuvat lainsäädäntöön, kuten ympäristönsuojelulakiin, jätelakiin, vesilakiin ja maa-aineslakiin. Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset täydentävät olemassa olevaa ympäristölainsäädäntöä. Ympäristönsuojelumääräykset ovat valtuuston hyväksymiä kunnallisia määräyksiä, joiden tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista.

Ympäristönsuojelumääräysten toteutumista valvoo ympäristökeskus. Ympäristökeskus valvoo myös erilaisten yritysten ja toiminnanharjoittajien toimintaa muun muassa ympäristönsuojelulain mukaisesti. Tietyt toiminnat ovat myös luvan- tai ilmoituksenvaraisia.

Ympäristökeskukseen voi ottaa yhteyttä silloin kun kyse on lupien hakemisesta, ympäristövahingoista, laittomista kaatopaikoista, tapahtumien tai työmaiden meluhaitoista, savu- tai pölyhaitoista, vesien johtamisesta tai vesihuollosta vapauttamisesta.

Sisämelua, talous- ja uimavesiä ja eläinsuojelua koskevaa valvontaa tekee Espoossa ympäristöterveys. Ympäristöterveyden palveluja ovat tarkastukset, näytteidenotto, tutkimukset, ilmoitusten käsittely, neuvonta ja eläinlääkintäapu.