9.3 Brännbergenin alue, 9.4 Brännbergenin luolat, 9.5 Brännbergenin lehmuslehto, 9.6 Brännbergenin pähkinäpensaslehto, 9.7 Haapaniemen pähkinäpensaslehto

9.3 Brännbergenin alue

09-03_brannbergenin alue.jpg Nepperissä, Haapaniementien itäpuolella sijaitsevalla Brännbergenin alueella on sekä hienoja kalliomuodostumia että reheviä metsiköitä. Valtakunnallisesti merkittävä kallioalue, Brännbergsbacken, sijaitsee alueellisesti merkittävän murroslaakson reunalla, joka on yksi Suomen suurimmista ja vanhimmista kallio-perän murtumalinjoista. Kallioalueella on punaista Bodomin rapakivigraniittia ja jyrkänteisessä itärinteessä näkyy selvästi kivilajin voimakas vaakarakoilu. Mäen laelta näkyvät sekä Järvenperän pellot että puiden takaa pilkistävä Pitkäjärvi. Kalliolle johtaa polku Vanhankartanontie 11:n kohdalta.

9.4 Brännbergenin luolat
60.2504 ° P 24.7296 ° I

09-04_brannbergenin_luolat.jpg Luolat, joita on kaksi, sijaitsevat kallion itäreunan jyrkänteessä. Korkeammalla oleva suurempi luola on ”hyllymäinen” ja noin 15 metriä leveä, 3,5 metriä syvä ja 1–2 metriä korkea. Maan tasalla oleva pienempi luola on 3,5 metriä leveä, 3 metriä syvä ja noin 1,5 metriä korkea. Luolat eivät näy kallion laelta.

9.5 Brännbergenin lehmuslehto
60.2504 ° P 24.7298 ° I

09-05_brannbergenin_lehmuslehto.jpg Luolien edustalla jyrkässä ja kivikkoisessa rinteessä oleva metsikkö on luontotyyppinä suojeltu Brännbergenin lehmuslehto, jossa kasvaa noin 40 metsälehmusta. Muita kasvilajeja 0,65 hehtaarin laajuisessa lehdossa ovat mm. lehtokuusama, mustakonnanmarja ja lillukka. Rinteessä kasvaa myös paljon pähkinäpensaita.

9.6 Brännbergenin pähkinäpensaslehto
60.2487 ° P 24.7289 ° I

09-06_brannbergenin_pahkinapensaslehto.jpg Pieni, pinta-alaltaan 0,3 hehtaarin Brännbergenin pähkinäpensaslehto sijaitsee aivan Haapaniementien itäpuolella, loivassa länsirinteessä. Luontotyyppinä suojellulla alueella kasvaa runsaasti yli kaksimetrisiä pähkinäpensaita, ja muita tyypillisiä lajeja ovat kielo ja sinivuokko.

9.7 Haapaniemen pähkinäpensaslehto
60.2480 ° P 24.7360 ° I

09-07_haapaniemen_pahkinapensaslehto_1.jpg Pitkäjärven länsiosan Haapaniemessä sijaitsee luontotyyppinä suojeltu 0,6 hehtaarin laajuinen pähkinäpensaslehto. Tyypillisiä kasveja tällä kuusivaltaisella alueella ovat pähkinäpensaan lisäksi mm. vadelma, käenkaali, tesma ja vuohenputki.

Haapaniemen kärjestä on hienot näkymät Pitkäjärvelle. Järven eteläosat Haapaniemen länsipuolelle saakka ovat linnustollisesti arvokkaita alueita, rantametsien pesimälajistoon kuuluu mm. pikkutikka.

09-07_haapaniemen_pahkinapensaslehto_2.jpg
9-3-7_brannbergen.jpg