Ympäristön ja luonnon julkaisut

Ympäristökeskus julkaisee vuosittain useita Espoon ympäristön tilaa ja luonnonsuojelua koskevia julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja julkaistaan kahdessa eri julkaisusarjassa: Ympäristölautakunnan julkaisusarjassa ja Ympäristökeskuksen monistesarjassa.

Osana julkaisusarjoja ilmestyy säännöllisesti julkaisuja Espoon ympäristön tilasta ja ympäristöasioiden kehittymisestä. Vuosittain ilmestyvissä Kestävän kehityksen tietoiskuissa tarkastellaan kestävän kehityksen edistymistä Espoossa. Joka toinen vuosi julkaistavassa Espoon kaupungin ympäristöraportissa kestävää kehitystä kuvaavat indikaattorit ovat kuutoskaupunkien yhteiset, täydennettynä joillakin Espoolle tärkeillä tunnusluvuilla. Neljän vuoden välein julkaistavassa Espoon ympäristön tila -raportissa kuvataan Espoon ympäristön tilaa mm. luonnonsuojelun, ilman- ja vesiensuojelun sekä luonnonvarojen kulutuksen kannalta.

Julkaisuja tehdään myös yhteistyössä muiden tahojen kanssa.