Ympäristö ja luonto

Ympäristökeskus on ympäristön- ja luonnonsuojelun kunnallinen viranomainen Espoossa. Suuri osa työstä on erilaisten ympäristökuormitusta koskevien lupien antamista ja niiden valvontaa, mutta mukaan mahtuu paljon ympäristötiedon välittämistä niin kaupungin lukuisiin toimintoihin kuin täällä toimiville yrityksille ja kuntalaisille. Johtotähtenä on turvata Espoon ympäristön elinkykyisyys myös tuleville sukupolville. Ympäristökeskuksen lisäksi ympäristötyötä tehdään myös monissa muissa kaupungin yksiköissä.

Espoon perinneympäristöjä hoidetaan niittämällä ja tutkitaan luupin ja haavin avulla 23.7.2014
Espoon ympäristökeskus tutkii ja hoitaa kesän aikana kaupunkilaisten yhteisiä luontoaarteita: lajirikkaita niittyjä, ketoja ja muita perinneympäristöjä. Kohteita hoitamalla varmistetaan, että ne kukkivat tulevaisuudessakin. Samalla selvitetään perinnemaisemien tilaa sekä kasvi- ja perhoslajistoa.
Suuret väylät ja rakentaminen katkovat ekologisia yhteyksiä Espoon itäosissa 21.7.2014
Itä-Espoossa erityisesti rannikon arvokkaat luontoalueet ovat eristyneet sisämaan laajoista metsäalueista. Leppävaaranpuiston eteläosien ekologinen yhteys on muuttunut katkonaiseksi luonnon jouduttua väistymään rakentamisen tieltä. Ruukinrannassa suuret väylät katkovat ekologisia yhteyksiä eivätkä rohkeimmatkaan liito-oravat pääse ylittämään Kehä I:stä, jos valtatien ylittämiseen tarkoitetusta yhteydestä ei huolehdita.

Uutiset

RSS
 • Virtavesien kunnostustalkoissa elvytetään puronuomaa luonnontilaltaan monimuotoisemmaksi sekä luodaan taimenille kutu- ja suojapaikkoja. Talkoot pidetään Finnoonojalla lauantaina 9.8. ja Lukupurolla lauantaina 4.10. klo 10 alkaen. Aikaisemmat talkootoimet ovat onnistuneesti muuttaneet virtavesien tilaa paremmaksi, joten tule mukaan jatkamaan puroekosysteemien kunnostamista.
 • Espoon Suomenlahti-vuoden Rakasta rantojasi -kampanja vierailee uimarannoilla. Kampanja on herättänyt innostusta ja ihmiset ovat luvanneet tehdä valintoja Suomenlahden puolesta. Mitä sinä lupaat? Katso kuvia lupauksista!
 • Ensimmäisen kerran järjestettävässä Vihreät ovet -tapahtumassa 30.8. asukkaat, yritykset ja kaupungit ympäri Suomea avaavat ovensa ja kertovat kokemuksistaan energiatehokkuusratkaisujen hankinnasta ja käytöstä. Tapahtumalla edistetään uusien energiaratkaisujen ja uusiutuvan energian käyttöönottoa. Päivän aikana on mahdollisuus tutustua kohteisiin, jotka eivät tavallisesti ole avoinna yleisölle.
 • Espoon ympäristökeskus haastaa kaikki espoolaiset järjestämään vieraslajitalkoita haitallisten ja voimakkaasti leviävien vieraslajien torjumiseksi. Jättipalsami, kurtturuusu, espanjansiruetana sekä muut vieraslajit uhkaavat leviämisellään tukahduttaa alkuperäiset ja luontaiset keto- ja niittykasvimme.
 • Sähkönkulutus on Espoossa laskussa, selviää Kestävä kehitys Espoossa 2014 -tietoiskusta. Tietoiskussa kuvataan kestävän kehityksen tilaa Espoossa ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten tunnuslukujen avulla.

Tapahtumat

RSS
Julkaistu 14.12.2011 klo 13.13 , päivitetty 30.6.2014 klo 15.07

Aihealue:
 • Ilmastonmuutos, 
 • Kestävä kehitys, 
 • Luonnonsuojelu, 
 • Luonto, 
 • Ympäristönsuojelu, 
 • Ympäristönvalvonta, 
 • Ympäristö