Ympäristö ja luonto

Espoossa on suureksi kaupungiksi poikkeuksellisen paljon luontoa. Lähes 60 prosenttia eli 
18 700 hehtaaria Espoon maa-alasta on metsiä, joita elävöittävät avokalliot ja suot. Suojeltua metsä- ja suoalaa on noin 3 200 hehtaaria, mukaan lukien Nuuksion kansallispuisto, ja luonnonsuojelualueita on yhteensä 82. Eteläistä Espoota leimaa merialue monimuotoisine rannikkoineen ja saaristoineen. Myös sisävesien kirjo on runsasta: Järvien ja jokien lisäksi löytyy puroja ja lähteitä. 

Tärkeä osa luonnon- ja ympäristönsuojelua on myös erilaisten ympäristökuormitusta koskevien lupien antaminen ja näiden lupien valvonta sekä kaupungin pitkäaikainen ilmastotyö. Lisäksi Villa Elfvikin luontotalossa järjestetään retkiä ja tapahtumia sekä esitellään Espoon luontoa pysyvän näyttelyn ja erilaisia luonto- ja ympäristöteemoja vaihtuvien näyttelyiden avulla. Villa Elfvikissä toimii myös luontokoulu.

Ympäristökeskus on ympäristön- ja luonnonsuojelun kunnallinen viranomainen Espoossa, mutta ympäristökeskuksen lisäksi ympäristötyötä tehdään myös monissa muissa kaupungin yksiköissä. Lisäksi ympäristöasioista Espoossa päättää luottamushenkilöistä koottu ympäristölautakunta, joka kokoontuu noin kerran kuussa.

Rantojen puhdistustalkoot 1.5.2016 klo 8.00
Innostu, päätä talkoopäivä ja -paikka, kokoa kasaan talkooporukka ja kerää roskat rannalta hyvässä seurassa. Ilmoita talkoista kaupungille, niin saat lainaan roskapihdit, jätesäkkejä talkoita varten sekä myös noudon talkoissa kerätyille roskille.
Espoo ykköskaupunki Euroopassa 25.4.2016
Espoo on kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Euroopan kestävin kaupunki. Tutkimus osoitti, että kasvava Espoo on taloudellisilla, sosiokulttuurisilla ja ekologilla kestävän kehityksen mittareilla mitattuna onnistunut pitämään kehityksensä kestävänä. EU-puheenjohtajamaan Hollannin teettämässä tutkimuksessa oli mukana yli 140 eurooppalaista kaupunkia.

Uutiset

RSS

Tapahtumat

RSS
 • Kurssi järjestetään tiistaina 3.5.2016 klo 14-17
  Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen opettajat
 • Sukupolvet kohtaavat näyttelyssä, joka kutsuu kestävän kehityksen merkeissä toteutetun satumetsän poluille. Aikamatkalla – hankkeessa espoolaisten päiväkotien lapset, perheet ja kasvattajat ovat seikkailleet eri sukupolvien lapsuuksiin. Näyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalossa 4.5. - 26.6.2016
 • Pyöräilyviikko käynnistyy Espoossa sähköpyörien kokeilulla. Luontotalolla on kokeiltavana kaksi naisten pyörää ja kaksi miesten pyörää. Tervetuloa kokeilemaan, miten hauskaa ja vaivatonta pyöräily voi olla!
Julkaistu 14.12.2011 klo 13.13 , päivitetty 3.3.2016 klo 17.09

Aihealue:
 • Ilmastonmuutos, 
 • Kestävä kehitys, 
 • Luonnonsuojelu, 
 • Luonto, 
 • Ympäristönsuojelu, 
 • Ympäristönvalvonta, 
 • Ympäristö