Ympäristö ja luonto

Espoossa on suureksi kaupungiksi poikkeuksellisen paljon luontoa. Lähes 60 prosenttia eli 
18 700 hehtaaria Espoon maa-alasta on metsiä, joita elävöittävät avokalliot ja suot. Suojeltua metsä- ja suoalaa on noin 3 200 hehtaaria, mukaan lukien Nuuksion kansallispuisto, ja luonnonsuojelualueita on yhteensä 82. Eteläistä Espoota leimaa merialue monimuotoisine rannikkoineen ja saaristoineen. Myös sisävesien kirjo on runsasta: Järvien ja jokien lisäksi löytyy puroja ja lähteitä. 

Tärkeä osa luonnon- ja ympäristönsuojelua on myös erilaisten ympäristökuormitusta koskevien lupien antaminen ja näiden lupien valvonta sekä kaupungin pitkäaikainen ilmastotyö. Lisäksi Villa Elfvikin luontotalossa järjestetään kursseja sekä esitellään Espoon luontoa pysyvän näyttelyn ja erilaisia luonto- ja ympäristöteemoja vaihtuvien näyttelyiden avulla. Villa Elfvikissä toimii myös luontokoulu.

Ympäristökeskus on ympäristön- ja luonnonsuojelun kunnallinen viranomainen Espoossa, mutta ympäristökeskuksen lisäksi ympäristötyötä tehdään myös monissa muissa kaupungin yksiköissä. Lisäksi ympäristöasioista Espoossa päättää luottamushenkilöistä koottu ympäristölautakunta, joka kokoontuu noin kerran kuussa.

Vuoden Luontokuvat 2015 3.2.2016 klo 9.00
Luontokuvaajien kokemista elämyksistä, yllätyksistä ja oivalluksista kumpuava palkittujen kuvien kokonaisuus kertoo luontomme moni-ilmeisyydestä – sen karuudesta ja yltäkylläisyydestä. Näyttely on esillä Villa Elfvikissä 3.2. - 6.3.2016.
Espoon suojeltujen luontotyyppien hoito aloitetaan tänä vuonna — kohteiden ominaispiirteet säilytetään 28.1.2016
Uljaita jalopuulehtoja, vehmaita pähkinäpensaita ja värikkäinä kukkivia merenrantaniittyjä – suojellut luontotyypit ovat pienialaisia, harvinaiseksi käyneitä luonnon helmiä. Monet näistä kohteista eivät kuitenkaan säily pitkällä aikavälillä, jos ne jätetään kokonaan oman onnensa nojaan. Ympäristökeskuksen luontotyyppiprojektissa nämä kohteet pääsivät ansaitsemansa huomion keskipisteeksi, kun niiden nykytila ja hoitotarpeet selvitettiin.

Uutiset

RSS
 • Pääkaupunkiseudun kaupungit, yritykset ja valtio perustavat helmikuussa yhteistyössä Sitran kanssa Smart & Clean pääkaupunkiseutu -säätiön edistämään älykkäitä ja vähähiilisiä teknisiä ratkaisuja. Säätiön avulla ne haluavat saada seudulle uusia investointeja, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä työpaikkoja. Tavoitteena on tehdä seudusta älykkään ja puhtaan teknologian edelläkävijä.
 • Espoo teki vuonna 2015 ensimmäisenä kaupunkina Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Osana sitoumusta kaupunki on haastanut kaikki kaupungin työyhteisöt, espoolaiset oppilaitokset sekä yhteistyöyritykset ja -yhteisöt tekemään sitoumuksen. Haasteen tueksi järjestettiin 20.1. työpaja, jossa lähes sata osallistujaa sai eväitä siihen miksi ja miten sitoumuksia tehdään ja kuinka kaupungin kestävän kehityksen tavoitteet muutetaan konkreettisiksi toimenpiteiksi.
 • Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunnitellun Raide-Jokeri-pikaraitiotien hankesuunnitelma on valmistunut. Hankesuunnitelmassa määritellään raitiotien ja pysäkkien sijainti sekä tarvittavat muutokset katuihin. Siinä on myös selvitetty hankkeen kustannukset ja vaikutukset.
 • Suomen Ympäristökasvatuksen Seura on myöntänyt Hösmärinpuiston päiväkodille Kestävän tason statuksen.
 • Tulevaisuudessa Espoossa ja Helsingissä päästään todennäköisesti huristelemaan pikaraitioteillä. Tervetuloa Laiturille näyttelyyn!

Tapahtumat

RSS
 • Mäyrän metsän satuhetki
  7.2.2016 klo 11.00
  Opas lukee satuja Villa Elfvikin luontotalon Mäyrän metsässä aina kuun ensimmäisenä viikonloppuna. Vapaa pääsy. Tervetuloa kaikki lapset ja lapsenmieliset!
 • Lintu- ja luontokuvauskurssi
  14.2.2016 klo 13.00
  Tervetuloa oppimaan luonto- ja erityisesti lintukuvausta. Luennoista ja retkistä koostuva kurssi järjestetään 14.-21.2.2016.
 • Kestävän kehityksen ohjelma päiväkodissa ja koulussa
  17.2.2016 klo 15.00
  keskiviikkona 17.2.2016 klo 15–18
  Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu keke-tiimin vetäjille ja ekotukihenkilöille sekä kaikille koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen ohjelmatyöstä kiinnostuneille.

Julkaistu 14.12.2011 klo 13.13 , päivitetty 27.1.2016 klo 15.48

Aihealue:
 • Ilmastonmuutos, 
 • Kestävä kehitys, 
 • Luonnonsuojelu, 
 • Luonto, 
 • Ympäristönsuojelu, 
 • Ympäristönvalvonta, 
 • Ympäristö