Ympäristö ja luonto

Espoossa on suureksi kaupungiksi poikkeuksellisen paljon luontoa. Metsää on lähes 60 prosenttia eli 18 700 hehtaaria, ja metsiä elävöittävät avokalliot ja suot. Suojeltua metsä- ja suoalaa on noin 3 200 hehtaaria, mukaan lukien Nuuksion kansallispuisto, ja luonnonsuojelualueita on yhteensä 82. Eteläistä Espoota leimaa merialue monimuotoisine rannikkoineen ja saaristoineen. Myös sisävesien kirjo on runsasta: Järvien ja jokien lisäksi löytyy puroja ja lähteitä. Viheralueilla ja puistoissa yhdistyvät historialliset arvot, toiminnallisuus ja upeat maisemat milloin merenrannassa, milloin keitaina asutuksen keskellä.

Tärkeä osa luonnon- ja ympäristönsuojelua on myös erilaisten ympäristökuormitusta koskevien lupien antaminen ja näiden lupien valvonta. Lisäksi Villa Elfvikin luontotalossa järjestetään retkiä ja tapahtumia sekä esitellään Espoon luontoa pysyvän näyttelyn ja erilaisia luonto- ja ympäristöteemoja vaihtuvien näyttelyiden avulla. Villa Elfvikissä toimii myös luontokoulu.

Ympäristökeskus vastaa luonnonsuojelusta ja ympäristövalvonnasta Espoossa, mutta ympäristötyötä tehdään myös monissa muissa kaupungin yksiköissä. Ympäristöterveys valvoo sisämelua, talous- ja uimavesiä sekä kemikaaleja. Ympäristöterveydelle kuuluu myös eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu sekä elintarvikevalvonta. Kaupunkitekniikan keskus taas hoitaa puistojen ja muiden viheralueiden kunnossapidon sekä vieraslajitorjunnan ja -ilmoitukset.

Ympäristöasioista Espoossa päättää luottamushenkilöistä koottu ympäristölautakunta. Puistoihin ja viheralueisiin kuuluvista asioista päättää luottamushenkilöistä koottu tekninen lautakunta. Molemmat lautakunnat kokoontuvat noin kerran kuussa.