Tonttiyksikkö huolehtii maaomaisuuden kehittämisestä

Espoon kaupungin maaomaisuus on noin 10 800 ha eli vajaa kolmannes Espoon maapinta-alasta. Tonttiyksikkö huolehtii kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä. Yksikössä valmistellaan maa- ja vesialueiden sekä tonttien ostamiseen, myymiseen, vaihtamiseen, vuokraamiseen ja lunastamiseen sekä maankäyttösopimuksiin liittyvät asiat.

Yksikön päällikkkönä toimii tonttipäällikkö Hilkka Julkunen.

Maanhankinnan ja -luovutusten sekä maankäyttösopimusten periaatteet (valtuusto 9.11.2015): Linkki dokumenttiin .

Ajankohtaista

Kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla asuinkerrostalorakennusten (AK-1) määräalan Tapiolasta. Tarjousaika päättyy 9.3.2018 klo 12.
Myytävä määräala (tontit) sijaitsee uudella Tuuliniityn asemakaava-alueella korttelissa 12223 Tapiolan metroaseman sisäänkäynnin läheisyydessä. Myytävän määräalan rakennusoikeus on yhteensä 10890 k-m2.

Kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla AO-korttelialueita yhtiömuotoiseen toteutukseen. Hakuaika 31.1.2018 asti.
Myytävät tontit/tilat sijaitsevat Saunalahdessa ja Lintuvaarassa. Saunalahden myytävät kohteet ovat kooltaan 9911 m2 ja noin 3955 m2. Lintuvaaran omakotitontti on kooltaan 1623 m2 ja tontilla on rakennusoikeutta yhteensä 324 kem2.

Kaupunki vuokraa hakumenettelyllä päiväkotitontin Lintuvaarasta. Hakuaika 29.12.2017 asti.
Espoon kaupunki vuokraa yleisen rakennuksen tontin numero 4 korttelista 51256 Espoon Leppävaarasta. Tontti sijaitsee Lintuvaaran alueella.

Kaupunki vuokraa joulukuusien myyntipaikkoja
Kaupunki vuokraa joulukuusten myyntipaikkoja. Vuosi 2017 on toinen optiovuosi ja 24 vapaan myyntipaikan vuokraus alkaa torstaina 23.11. Espoon kaupungin yhteispalvelupisteessä. 

Omakotitonttihaun hakuaika on päättynyt 29.9.2017
Kaupunki myy ja vuokraa omakotitontteja omatoimiseen rakentamiseen tonttihakujen kautta. Syksyn 2017 tonttihaun hakuaika päättyi perjantaina 29.9.2017. Tonttihaun etenemisestä tiedotetaan tonttiyksikön nettisivuilla sekä tonttihakemuksen jättäneille sähköpostitse.

Espoon saaristoon suunnitteilla olevat kesämökkitontit
HS uutisoi 31.7. kesämökkitonttien kaavoitushankkeesta Espoossa ja tonttiyksikkökin saa uutisen pohjalta kyselyjä mökkitonteista. Kaavoitusprosessiin kuuluu monia vaiheita valitusmahdollisuuksineen, joten saattaa mennä vuosia ennen kuin saaristossa voi olla kaavaan pohjautuvia lainvoimaisia rakennuspaikkoja. Näin ollen tonttiyksikkökään ei ole suunnitellut rakennuspaikkojen luovutusmenettelyä. Kaavan etenemistä voi seurata Espoon yleiskaavoituksen sivuilta.