Tonttiyksikkö huolehtii maaomaisuuden kehittämisestä

 Keilaniemi_Vladimir_Pohtokari.jpg
Keilaniemi (kuva: Vladimir Pohtokari)
Espoon kaupungin maaomaisuus on noin 10 800 ha eli vajaa kolmannes Espoon maapinta-alasta. Tonttiyksikkö huolehtii kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä. Yksikössä valmistellaan maa- ja vesialueiden sekä tonttien ostamiseen, myymiseen, vaihtamiseen, vuokraamiseen ja lunastamiseen sekä maankäyttösopimuksiin liittyvät asiat.
 

Yksikkö tarjoaa tonttipalveluja asukkaille, yrityksille ja sisäisille tulosyksiköille sekä huolehtii kunnassa tarvittavien yleisten alueiden ja virkistysalueiden hankinnasta.

Yksikön päällikkönä toimii tonttipäällikkö Jussi Eerolainen.

Maanhankinnan ja -luovutusten sekä maankäyttösopimusten periaatteet (valtuusto 9.11.2015): Linkki dokumenttiin .

Ajankohtaista:

Kesäharjoittelijaksi tonttiyksikköön? Hakuaika päättyy 29.2.
Tonttiyksikössä on auki harjoittelupaikka kiinteistötalouden opintoihin suuntautuneelle Aalto-yliopiston opiskelijalle. Työhön kuuluu erilaisia tehtäviä kaupungin maaomaisuuden ylläpidon ja kehittämisen parissa. Hakuilmoitus on liitetty kaupunkimittausyksikön karttatietokäsittelijän kesätyöilmoitukseen.

Kaupunki selvitti: rakennuttajat suosivat energiatehokkaita tapoja rakentaa uudisrakennuksia (11.12.)
Kysely liittyy Espoon kaupungin tavoitteeseen toimia ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä ja kyselyn avulla pyrittiin selvittämään rakentajien suhtautumista kaupungin suunnittelemiin tontinluovutuksissa noudatettaviin energia-asioihin liittyviin vaatimuksiin.

Kaupunki myy tarjouskilpailulla kerrostalotontin Tapiolan keskustasta. Tarjousten jättöaika päättynyt.
Kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla kerrostalotontin Tapiolasta. Tontin rakennusoikeus on 3000 k-m2. Tontti sijaitsee voimakkaasti kehittyvässä Tapiolan ydinkeskustassa, puretun terveysaseman paikalla, osoitteessa Kauppamiehentie 4.

Kivenlahden metrokeskuksen suunnittelu. Hakuaika päättynyt 25.11.
Espoon kaupunki käynnistää Kivenlahden metrokeskuksen kehittämiseksi suunnitteluvarauksen hakumenettelyn. Hakumenettelyllä haetaan  ehdotuksia, joiden pohjalta voidaan esittää suunnitteluvarausta yhdelle tai useammalle toteuttajaryhmittymälle. Suunnitteluaika alkaa 2.9. 2015 klo 13.00  informaatiotilaisuudella hakumenettelyyn osallistujille. Suunnitteluaika päättyy 25.11.2015 klo 12.00.

Kaupunki hakee toteuttajia Matinkylän keskustakortteliin. Hakuaika päättynyt 2.10.
Kaupunki hakee Matinkylän keskustakorttelialueelle toteuttajaa / toteuttajaryhmittymää, jolle voidaan esittää suunnitteluvarausta hankkeen suunnittelua ja toteuttamista varten. Alue sijaitsee Suomenlahdentien varrella tulevan Matinkylän metrokeskuksen välittömässä läheisyydessä. Vireillä olevassa asemakaavaehdotuksessa kortteliin osoitetaan hotelli-, asunto- ja liikerakentamista. Hakuaika 2.10.2015 asti.

Uutiset

RSS
Julkaistu 12.1.2012 klo 13.37 , päivitetty 3.2.2016 klo 13.17

Aihealue:
  • Asemakaavat, 
  • Maanhankinta, 
  • Tontit (kaavoitus), 
  • Yhdyskuntarakentaminen, 
  • Rakentaminen
Kohderyhmä:
  • Rakentajat