Tonttiyksikkö huolehtii maaomaisuuden kehittämisestä

 Keilaniemi_Vladimir_Pohtokari.jpg
Keilaniemi (kuva: Vladimir Pohtokari)
Espoon kaupungin maaomaisuus on noin 10 800 ha eli vajaa kolmannes Espoon maapinta-alasta. Tonttiyksikkö huolehtii kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä. Yksikössä valmistellaan maa- ja vesialueiden sekä tonttien ostamiseen, myymiseen, vaihtamiseen, vuokraamiseen ja lunastamiseen sekä maankäyttösopimuksiin liittyvät asiat.
 

Yksikkö tarjoaa tonttipalveluja asukkaille, yrityksille ja sisäisille tulosyksiköille sekä huolehtii kunnassa tarvittavien yleisten alueiden ja virkistysalueiden hankinnasta.

Yksikön päällikkönä toimii tonttipäällikkö Jussi Eerolainen.

Ajankohtaista:

Kaupunki myy tarjouskilpailulla kerrostalotontin Tapiolan keskustasta. Tarjousten jättöaika päättynyt.
Kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla kerrostalotontin Tapiolasta. Tontin rakennusoikeus on 3000 k-m2. Tontti sijaitsee voimakkaasti kehittyvässä Tapiolan ydinkeskustassa, puretun terveysaseman paikalla, osoitteessa Kauppamiehentie 4.

Kivenlahden metrokeskuksen suunnittelu. Hakuaika päättynyt 25.11.
Espoon kaupunki käynnistää Kivenlahden metrokeskuksen kehittämiseksi suunnitteluvarauksen hakumenettelyn. Hakumenettelyllä haetaan  ehdotuksia, joiden pohjalta voidaan esittää suunnitteluvarausta yhdelle tai useammalle toteuttajaryhmittymälle. Suunnitteluaika alkaa 2.9. 2015 klo 13.00  informaatiotilaisuudella hakumenettelyyn osallistujille. Suunnitteluaika päättyy 25.11.2015 klo 12.00.

Kaupunki hakee toteuttajia Matinkylän keskustakortteliin. Hakuaika päättynyt 2.10.
Kaupunki hakee Matinkylän keskustakorttelialueelle toteuttajaa / toteuttajaryhmittymää, jolle voidaan esittää suunnitteluvarausta hankkeen suunnittelua ja toteuttamista varten. Alue sijaitsee Suomenlahdentien varrella tulevan Matinkylän metrokeskuksen välittömässä läheisyydessä. Vireillä olevassa asemakaavaehdotuksessa kortteliin osoitetaan hotelli-, asunto- ja liikerakentamista. Hakuaika 2.10.2015 asti.

Omakotitonttihaun viimeinen tontinvalintatilaisuus järjestettiin 25.11.
Kaupunki luovuttaa 60 omakotitonttia omatoimiseen rakentamiseen syksyllä 2015 järjestettävän tonttihaun kautta. Kaikki luovutettavat tontit sijaitsevat Kalliomäen asemakaava-alueella Perusmäessä.

Uutiset

RSS
Julkaistu 12.1.2012 klo 13.37 , päivitetty 26.11.2015 klo 13.47

Aihealue:
  • Asemakaavat, 
  • Maanhankinta, 
  • Tontit (kaavoitus), 
  • Yhdyskuntarakentaminen, 
  • Rakentaminen
Kohderyhmä:
  • Rakentajat