Tonttiyksikkö huolehtii maaomaisuuden kehittämisestä

 Keilaniemi_Vladimir_Pohtokari.jpg
Keilaniemi (kuva: Vladimir Pohtokari)
Espoon kaupungin maaomaisuus on noin 10 800 ha eli vajaa kolmannes Espoon maapinta-alasta. Tonttiyksikkö huolehtii kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä. Yksikössä valmistellaan maa- ja vesialueiden sekä tonttien ostamiseen, myymiseen, vaihtamiseen, vuokraamiseen ja lunastamiseen sekä maankäyttösopimuksiin liittyvät asiat.
 

Yksikkö tarjoaa tonttipalveluja asukkaille, yrityksille ja sisäisille tulosyksiköille sekä huolehtii kunnassa tarvittavien yleisten alueiden ja virkistysalueiden hankinnasta. Yksikön päällikkkönä toimii tonttipäällikkö Hilkka Julkunen.

Maanhankinnan ja -luovutusten sekä maankäyttösopimusten periaatteet (valtuusto 9.11.2015): Linkki dokumenttiin .

Ajankohtaista:

Kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla asuinkerrostalorakennusten tontit Tapiolasta. Tarjousaika on päättynyt.
Myytävät tontit sijaitsevat uudella Jousenpuiston asemakaava-alueella korttelissa 12221 tulevan Urheilupuiston metroaseman sisäänkäynnin läheisyydessä.

Kaupunki etsii toteuttajia kerrostalotonteille. Hakuaika on päättynyt.
Haettavana on yhteensä 12 tonttia Olarista, Nöykkiöstä, Espoon keskuksesta, Saunalahdesta, Kauklahdesta ja Suurpellon alueelta. Joukossa on yksi tontti erillispientalojen korttelialueelta. Muut tontit ovat kerrostalotontteja.