Tonttiyksikkö huolehtii maaomaisuuden kehittämisestä

 Keilaniemi_Vladimir_Pohtokari.jpg
Keilaniemi (kuva: Vladimir Pohtokari)
Espoon kaupungin maaomaisuus on noin 10 800 ha eli vajaa kolmannes Espoon maapinta-alasta. Tonttiyksikkö huolehtii kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä. Yksikössä valmistellaan maa- ja vesialueiden sekä tonttien ostamiseen, myymiseen, vaihtamiseen, vuokraamiseen ja lunastamiseen sekä maankäyttösopimuksiin liittyvät asiat.
 

Yksikkö tarjoaa tonttipalveluja asukkaille, yrityksille ja sisäisille tulosyksiköille sekä huolehtii kunnassa tarvittavien yleisten alueiden ja virkistysalueiden hankinnasta. Yksikön päällikkkönä toimii tonttipäällikkö Hilkka Julkunen.

Maanhankinnan ja -luovutusten sekä maankäyttösopimusten periaatteet (valtuusto 9.11.2015): Linkki dokumenttiin .

Tonttiyksikkö on suljettu keskiviikkona 16.8. klo 10.30 lähtien.

Ajankohtaista

Kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla asuinkerrostalorakennusten (AK-1) määräalan Tapiolasta. Tarjousaika alkaa 4.8.2017.
Myytävä määräala sijaitsee uudella Tuuliniityn asemakaava-alueella korttelissa 12223 tulevan Tapiolan metroaseman sisäänkäynnin läheisyydessä. Tarjousaika päättyy 21.9.2017 klo 12.

Espoon saaristoon suunnitteilla olevat kesämökkitontit
HS uutisoi 31.7. kesämökkitonttien kaavoitushankkeesta Espoossa ja tonttiyksikkökin saa uutisen pohjalta kyselyjä mökkitonteista. Kaavoitusprosessiin kuuluu monia vaiheita valitusmahdollisuuksineen, joten saattaa mennä vuosia ennen kuin saaristossa voi olla kaavaan pohjautuvia lainvoimaisia rakennuspaikkoja. Näin ollen tonttiyksikkökään ei ole suunnitellut rakennuspaikkojen luovutusmenettelyä. Kaavan etenemistä voi seurata Espoon yleiskaavoituksen sivuilta.

Omakotitonttihaun hakuaika alkaa 11.9.2017
Kaupunki myy ja vuokraa omakotitontteja omatoimiseen rakentamiseen tonttihakujen kautta. Seuraavan tonttihaun hakuaika alkaa maanantaina 11.9.2017 ja päättyy perjantaina 29.9.2017 klo 12.00. Tonttihaun tontit sijaitsevat Henttaalla, Saunalahdessa, Kauklahdessa, Kurttilassa, Lintuvaarassa, Kilossa, Järvenperässä, Nupurissa, Perusmäessä ja Kalajärvellä.

Tapiolan urheilupuistoon kaavailtu jalkapallostadion - toteuttajan haku 13.4.-15.6.2017
Kaupungin tavoitteena on löytää taho, joka kehittää, suunnittelee, rakentaa ja rahoittaa Tapiolan urheilupuistoon jalkapallostadionin (noin 6000 katsojapaikkaa) ja siihen liittyvät mahdolliset muut tilat ja järjestää toteutettavan kokonaisuuden toiminnalle toimintaperiaatteet ja hallintomallin.

Suunnitteluvarauksen hakumenettely Leppävaarassa hevosalan toimijoille 12.4.-15.5.2017
Espoon kaupunki hakee Vermon ravikeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan kortteliin 51354 hevosurheilutoimintaan liittyviä ehdotuksia, joiden pohjalta voidaan esittää suunnitteluvarausta parhaan ehdotuksen tehneelle yksittäiselle taholle tai ryhmittymälle.