Tonttiyksikkö huolehtii maaomaisuuden kehittämisestä

 Keilaniemi_Vladimir_Pohtokari.jpg
Keilaniemi (kuva: Vladimir Pohtokari)
Espoon kaupungin maaomaisuus on noin 10 800 ha eli vajaa kolmannes Espoon maapinta-alasta. Tonttiyksikkö huolehtii kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä. Yksikössä valmistellaan maa- ja vesialueiden sekä tonttien ostamiseen, myymiseen, vaihtamiseen, vuokraamiseen ja lunastamiseen sekä maankäyttösopimuksiin liittyvät asiat.
 

Yksikkö tarjoaa tonttipalveluja asukkaille, yrityksille ja sisäisille tulosyksiköille sekä huolehtii kunnassa tarvittavien yleisten alueiden ja virkistysalueiden hankinnasta.

Maanhankinnan ja -luovutusten sekä maankäyttösopimusten periaatteet (valtuusto 9.11.2015): Linkki dokumenttiin .

Ajankohtaista:

Tonttipäällikön haku käynnissä 31.10. asti
Tonttipäällikkö johtaa toimialan esikunnan tonttiyksikköä ja vastaa tonttiyksikön toiminnasta, taloudesta, henkilövoimavarasta ja asiakkuuksien hallinnasta sekä huolehtii kaupungin maaomaisuudesta, maanhankinnasta ja -luovutuksesta sekä maankäyttösopimusten valmistelusta.

Kaupunki etsii toteuttajia kerrostalotonteille. Haku käynnissä.
Haettavana on yhteensä 12 tonttia Olarista, Nöykkiöstä, Espoon keskuksesta, Saunalahdesta, Kauklahdesta ja Suurpellon alueelta. Joukossa on yksi tontti erillispientalojen korttelialueelta. Muut tontit ovat kerrostalotontteja.

Arvontaan perustuvan omakotitonttihaun hakuaika on päättynyt
Kaupunki luovuttaa 50 omakotitonttia omatoimiseen rakentamiseen tonttihaun kautta, joka alkoi 12.9. ja päättyi 30.9. klo 12:00. Osa tonteista on vain vuokrattavissa, osan voi joko ostaa tai vuokrata.

Kaupunki selvitti: rakennuttajat suosivat energiatehokkaita tapoja rakentaa uudisrakennuksia (11.12.2015)
Kysely liittyy Espoon kaupungin tavoitteeseen toimia ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä ja kyselyn avulla pyrittiin selvittämään rakentajien suhtautumista kaupungin suunnittelemiin tontinluovutuksissa noudatettaviin energia-asioihin liittyviin vaatimuksiin.

Kivenlahden metrokeskuksen suunnittelu. Hakuaika päättynyt 25.11.2015
Espoon kaupunki käynnistää Kivenlahden metrokeskuksen kehittämiseksi suunnitteluvarauksen hakumenettelyn. Hakumenettelyllä haetaan  ehdotuksia, joiden pohjalta voidaan esittää suunnitteluvarausta yhdelle tai useammalle toteuttajaryhmittymälle. Suunnitteluaika alkaa 2.9. 2015 klo 13.00  informaatiotilaisuudella hakumenettelyyn osallistujille. Suunnitteluaika päättyy 25.11.2015 klo 12.00.

Kaupunki hakee toteuttajia Matinkylän keskustakortteliin. Hakuaika päättynyt 2.10.2015
Kaupunki hakee Matinkylän keskustakorttelialueelle toteuttajaa / toteuttajaryhmittymää, jolle voidaan esittää suunnitteluvarausta hankkeen suunnittelua ja toteuttamista varten. Alue sijaitsee Suomenlahdentien varrella tulevan Matinkylän metrokeskuksen välittömässä läheisyydessä. Vireillä olevassa asemakaavaehdotuksessa kortteliin osoitetaan hotelli-, asunto- ja liikerakentamista. Hakuaika 2.10.2015 asti.

Uutiset

RSS
 • Tonttipäällikkö johtaa tonttiyksikköä ja vastaa tonttiyksikön toiminnasta, taloudesta, henkilövoimavarasta ja asiakkuuksien hallinnasta. Haku on käynnissä 31.10. asti.
 • Kaupunkitekniikan keskus on hankkinut minikopterin, jonka tuottamalla ilmakuvalla saadaan entistä tarkempaa tietoa karttojen ja suunnittelun pohjaksi. Varsinkin metronseudut muuttuvat vilkkaasti, ja karttojen päivittäminen on tärkeää.
 • Liito-orava on edelleen tiukasti suojeltu laji, vaikka sen suojelustatus muuttui silmälläpidettäväksi ja metsien käsittelyn yhteydessä tehdystä rajausmenettelystä luovuttiin. Luonnonsuojelulain mukaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on edelleen kiellettyä. Espoossa liito-oravan suojelussa on onnistuttu, koska liito-oravat otetaan huomioon maankäytössä ja luonnonhoidon suunnittelussa projektien alkuvaiheessa. Maanomistajia myös neuvotaan aktiivisesti.
 • Nyt voit tarkastella kartalta oman ja naapureidesi kattopintojen aurinkoenergiapotentiaalia ja tehdä yhdessä vaikka kimppatilauksen!
 • Espoon kaupunki käynnistää Kivenlahden metrokeskuksen kehittämiseksi hakumenettelyn. Hakumenettelyllä haetaan ehdotuksia, joiden pohjalta voidaan esittää suunnitteluvarausta yhdelle tai useammalle toteuttajaryhmittymälle.
Julkaistu 12.1.2012 klo 13.37 , päivitetty 13.10.2016 klo 12.56

Aihealue:
 • Asemakaavat, 
 • Maanhankinta, 
 • Tontit (kaavoitus), 
 • Yhdyskuntarakentaminen, 
 • Rakentaminen
Kohderyhmä:
 • Rakentajat