Tonttiyksikkö huolehtii maaomaisuuden kehittämisestä

 Keilaniemi_Vladimir_Pohtokari.jpg
Keilaniemi (kuva: Vladimir Pohtokari)
Espoon kaupungin maaomaisuus on noin 10 800 ha eli vajaa kolmannes Espoon maapinta-alasta. Tonttiyksikkö huolehtii kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä. Yksikössä valmistellaan maa- ja vesialueiden sekä tonttien ostamiseen, myymiseen, vaihtamiseen, vuokraamiseen ja lunastamiseen sekä maankäyttösopimuksiin liittyvät asiat.

Yksikkö tarjoaa tonttipalveluja asukkaille, yrityksille ja sisäisille tulosyksiköille sekä huolehtii kunnassa tarvittavien yleisten alueiden ja virkistysalueiden hankinnasta.

Yksikön päällikkönä toimii tonttipäällikkö Jussi Eerolainen.

   

Ajankohtaista:

Espoon kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla kerrostalotontin määräosan Tapiolasta

Tontti sijaitsee uudella Jousenpuiston asemakaava-alueella tulevan Urheilupuiston metroaseman sisäänkäynnin vieressä. Tontin määräosan omistus oikeuttaa toteuttamaan tontin rakennusoikeuden metroaseman ja pysäköintilaitoksen päälle. Rakennusoikeutta on 5500 k-m2, josta 550 k m2 on myymälätilaa.

Uutiset

RSS
Julkaistu 12.1.2012 klo 13.37 , päivitetty 22.5.2015 klo 15.26

Aihealue:
  • Asemakaavat, 
  • Maanhankinta, 
  • Tontit (kaavoitus), 
  • Yhdyskuntarakentaminen, 
  • Rakentaminen
Kohderyhmä:
  • Rakentajat