Tonttiyksikkö huolehtii maaomaisuuden kehittämisestä

 Keilaniemi_Vladimir_Pohtokari.jpg
Keilaniemi (kuva: Vladimir Pohtokari)
Espoon kaupungin maaomaisuus on noin 10 800 ha eli vajaa kolmannes Espoon maapinta-alasta. Tonttiyksikkö huolehtii kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä. Yksikössä valmistellaan maa- ja vesialueiden sekä tonttien ostamiseen, myymiseen, vaihtamiseen, vuokraamiseen ja lunastamiseen sekä maankäyttösopimuksiin liittyvät asiat.
 

Yksikkö tarjoaa tonttipalveluja asukkaille, yrityksille ja sisäisille tulosyksiköille sekä huolehtii kunnassa tarvittavien yleisten alueiden ja virkistysalueiden hankinnasta.

Maanhankinnan ja -luovutusten sekä maankäyttösopimusten periaatteet (valtuusto 9.11.2015): Linkki dokumenttiin .

Ajankohtaista:

Kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla asuinkerrostalorakennusten tontit Tapiolasta. Tarjousaika päättyy 17.2.2017 klo 12.
Myytävät tontit sijaitsevat uudella Jousenpuiston asemakaava-alueella korttelissa 12221 tulevan Urheilupuiston metroaseman sisäänkäynnin läheisyydessä.

Kaupunki etsii toteuttajia kerrostalotonteille. Hakuaika on päättynyt.
Haettavana on yhteensä 12 tonttia Olarista, Nöykkiöstä, Espoon keskuksesta, Saunalahdesta, Kauklahdesta ja Suurpellon alueelta. Joukossa on yksi tontti erillispientalojen korttelialueelta. Muut tontit ovat kerrostalotontteja.

Arvontaan perustuvan omakotitonttihaun hakuaika on päättynyt
Syksyn 2016 tonttihaussa luovutetaan 50 omakotitonttia omatoimiseen rakentamiseen. Hakuaika on päättynyt ja tontit valitaan syksyn tontinvalintatilaisuuksissa, joissa tontin pääsee valitsemaan arvonnan mukaisessa järjestyksessä.

Kaupunki selvitti: rakennuttajat suosivat energiatehokkaita tapoja rakentaa uudisrakennuksia (11.12.2015)
Kysely liittyy Espoon kaupungin tavoitteeseen toimia ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä ja kyselyn avulla pyrittiin selvittämään rakentajien suhtautumista kaupungin suunnittelemiin tontinluovutuksissa noudatettaviin energia-asioihin liittyviin vaatimuksiin.

Kivenlahden metrokeskuksen suunnittelu. Hakuaika päättynyt 25.11.2015
Espoon kaupunki käynnistää Kivenlahden metrokeskuksen kehittämiseksi suunnitteluvarauksen hakumenettelyn. Hakumenettelyllä haetaan  ehdotuksia, joiden pohjalta voidaan esittää suunnitteluvarausta yhdelle tai useammalle toteuttajaryhmittymälle. Suunnitteluaika alkaa 2.9. 2015 klo 13.00  informaatiotilaisuudella hakumenettelyyn osallistujille. Suunnitteluaika päättyy 25.11.2015 klo 12.00.

Kaupunki hakee toteuttajia Matinkylän keskustakortteliin. Hakuaika päättynyt 2.10.2015
Kaupunki hakee Matinkylän keskustakorttelialueelle toteuttajaa / toteuttajaryhmittymää, jolle voidaan esittää suunnitteluvarausta hankkeen suunnittelua ja toteuttamista varten. Alue sijaitsee Suomenlahdentien varrella tulevan Matinkylän metrokeskuksen välittömässä läheisyydessä. Vireillä olevassa asemakaavaehdotuksessa kortteliin osoitetaan hotelli-, asunto- ja liikerakentamista. Hakuaika 2.10.2015 asti.