Tonttiyksikkö huolehtii maaomaisuuden kehittämisestä

 Keilaniemi_Vladimir_Pohtokari.jpg
Keilaniemi (kuva: Vladimir Pohtokari)
Espoon kaupungin maaomaisuus on noin 10 800 ha eli vajaa kolmannes Espoon maapinta-alasta. Tonttiyksikkö huolehtii kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä. Yksikössä valmistellaan maa- ja vesialueiden sekä tonttien ostamiseen, myymiseen, vaihtamiseen, vuokraamiseen ja lunastamiseen sekä maankäyttösopimuksiin liittyvät asiat.
 

Yksikkö tarjoaa tonttipalveluja asukkaille, yrityksille ja sisäisille tulosyksiköille sekä huolehtii kunnassa tarvittavien yleisten alueiden ja virkistysalueiden hankinnasta.

Yksikön päällikkönä toimii tonttipäällikkö Jussi Eerolainen.

Maanhankinnan ja -luovutusten sekä maankäyttösopimusten periaatteet (valtuusto 9.11.2015): Linkki dokumenttiin .

Ajankohtaista:

Jatkuva tonttihaku käynnistyi maanantaina 7.3. klo 10
Espoon kaupunki luovuttaa viime syksyn tonttihausta vapaaksi jääneet 20 tonttia nk. jatkuvan tonttihaun kautta. Tontit luovutetaan omatoimiseen rakentamiseen hakemusten saapumisjärjestyksessä. Tontin voi joko ostaa tai vuokrata.

Avoin tarjouskilpailu asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontista Tapiolasta. Hakuaika päättynyt 18.4.
Myytävä tontti sijaitsee uudella Jousenpuiston asemakaava-alueella tulevan Urheilupuiston metroaseman sisäänkäynnin vieressä. Tontin rakennusoikeus on 6550 k-m2, josta 1700 k-m2 on myymälätilaa. Asemakaava mahdollistaa myymälätilan toteuttamisen esim. päivittäistavarakauppana.

Kaupunki selvitti: rakennuttajat suosivat energiatehokkaita tapoja rakentaa uudisrakennuksia (11.12.)
Kysely liittyy Espoon kaupungin tavoitteeseen toimia ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä ja kyselyn avulla pyrittiin selvittämään rakentajien suhtautumista kaupungin suunnittelemiin tontinluovutuksissa noudatettaviin energia-asioihin liittyviin vaatimuksiin.

Kivenlahden metrokeskuksen suunnittelu. Hakuaika päättynyt 25.11.
Espoon kaupunki käynnistää Kivenlahden metrokeskuksen kehittämiseksi suunnitteluvarauksen hakumenettelyn. Hakumenettelyllä haetaan  ehdotuksia, joiden pohjalta voidaan esittää suunnitteluvarausta yhdelle tai useammalle toteuttajaryhmittymälle. Suunnitteluaika alkaa 2.9. 2015 klo 13.00  informaatiotilaisuudella hakumenettelyyn osallistujille. Suunnitteluaika päättyy 25.11.2015 klo 12.00.

Kaupunki hakee toteuttajia Matinkylän keskustakortteliin. Hakuaika päättynyt 2.10.
Kaupunki hakee Matinkylän keskustakorttelialueelle toteuttajaa / toteuttajaryhmittymää, jolle voidaan esittää suunnitteluvarausta hankkeen suunnittelua ja toteuttamista varten. Alue sijaitsee Suomenlahdentien varrella tulevan Matinkylän metrokeskuksen välittömässä läheisyydessä. Vireillä olevassa asemakaavaehdotuksessa kortteliin osoitetaan hotelli-, asunto- ja liikerakentamista. Hakuaika 2.10.2015 asti.

Uutiset

RSS
 • Espoon kaupunki kysyy asukkailta lumen vastaanotosta Espoossa karttapalvelun avulla. Kyselyn tavoitteena on löytää sijoituspaikkoja erityisesti eteläisen Espoon kaupunkikeskusten läheisyydestä. Kuljetusmatkojen vähentämisen ja kunnossapidon sujuvuuden edistämiseksi tulisi aurauslumet pyrkiä sijoittamaan mahdollisimman lähelle syntypaikkaansa.
 • Liito-orava on edelleen tiukasti suojeltu laji, vaikka sen suojelustatus muuttui silmälläpidettäväksi ja metsien käsittelyn yhteydessä tehdystä rajausmenettelystä luovuttiin. Luonnonsuojelulain mukaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on edelleen kiellettyä. Espoossa liito-oravan suojelussa on onnistuttu, koska liito-oravat otetaan huomioon maankäytössä ja luonnonhoidon suunnittelussa projektien alkuvaiheessa. Maanomistajia myös neuvotaan aktiivisesti.
 • Nyt voit tarkastella kartalta oman ja naapureidesi kattopintojen aurinkoenergiapotentiaalia ja tehdä yhdessä vaikka kimppatilauksen!
 • Espoon kaupunki käynnistää Kivenlahden metrokeskuksen kehittämiseksi hakumenettelyn. Hakumenettelyllä haetaan ehdotuksia, joiden pohjalta voidaan esittää suunnitteluvarausta yhdelle tai useammalle toteuttajaryhmittymälle.
 • Finnoon kehittyminen Espoon merikaupunginosaksi jatkuu. Finnoon ensimmäinen asuntotuotannon mahdollistava Finnoo-Djupsundsbäckenin kaava hyväksyttiin nähtäville 11.3.

Julkaistu 12.1.2012 klo 13.37 , päivitetty 18.4.2016 klo 15.04

Aihealue:
 • Asemakaavat, 
 • Maanhankinta, 
 • Tontit (kaavoitus), 
 • Yhdyskuntarakentaminen, 
 • Rakentaminen
Kohderyhmä:
 • Rakentajat