Tonttiyksikkö huolehtii maaomaisuuden kehittämisestä

Espoon kaupungin maaomaisuus on noin 10 800 ha eli vajaa kolmannes Espoon maapinta-alasta. Tonttiyksikössä valmistellaan maa- ja vesialueiden sekä tonttien ostamiseen, myymiseen, vaihtamiseen, vuokraamiseen ja lunastamiseen sekä maankäyttösopimuksiin liittyvät asiat.

Yksikkö tarjoaa tonttipalveluja asukkaille, yrityksille ja sisäisille tulosyksiköille sekä huolehtii kunnassa tarvittavien yleisten alueiden ja virkistysalueiden hankinnasta. Yksikön päällikkönä toimii tonttipäällikkö Jussi Eerolainen. 

 Keilaniemi_Vladimir_Pohtokari.jpg

Keilaniemi (kuva: Vladimir Pohtokari)

Julkaistu 12.1.2012 klo 13.37 , päivitetty 14.3.2014 klo 11.56

Aihealue:
  • Asemakaavat, 
  • Maanhankinta, 
  • Tontit (kaavoitus), 
  • Yhdyskuntarakentaminen, 
  • Rakentaminen
Kohderyhmä:
  • Rakentajat