Rakennustyön aikaiset lomakkeet ja ohjeita

Työnjohtajat:
Vastaavan työnjohtajan hakemus ja täyttöohje
IV- ja KVV-työnjohtajan hakemus ja täyttöohje
Työnjohtajan ilmoitus vastuun päättymisestä (doc)
Työnjohtajan ilmoitus vastuun päättymisestä (pdf)
Työnjohtajan tehtävät kunnittain (doc)
   (Johtamis- ja ajankäyttösuunnitelma: ohjeet tekniseltä sihteeriltä)

Aloituskokoukset:
Aloituskokouspöytäkirja (pdf)
Talotekniikan aloituskokousasialista-pöytäkirja (pdf)
Taloteknisen aloituskokouksen pöytäkirja (LISÄSIVU) (pdf)

Resurssisuunnitelmat:
Resurssisuunnitelman täyttö-ohje (pdf)
Rakennustekniset työt-resurssisuunnitelma (pdf)
KVV-resurssisuunnitelma (pdf)
IV-resurssisuunnitelma (pdf)

Tarkastusasiakirjat (muistilistat, selvitykset):
Maalämpökaivon tarkastusasiakirja ja loppuilmoitus
Iv-työn muistilista ja tarkastusasiakirjan malli (doc)
Iv-työn muistilista ja tarkastusasiakirjan malli (pdf)
Kvv-töiden muistilista ja tarkastusasiakirjan malli (doc)
KVV-laitteistoselvitys (doc)

Loppukatselmuksen ilmoituslomake
Loppukatselmus / ohje (pdf)
Loppukatselmusmuistilista (pdf)
Tarkastusasiakirjamalli
Vastaavan TATE-suunnittelijan tarkastusasiakirja (doc)
Vastaavan TATE -suunnittelijan muistilista (doc)

Ohjeita suunnitelmien laatimiseen:
Työmaasuunnitelma
Rakennesuunnitelmat
Palo-osastointisuunnitelmat
Salaojasuunnitelmat
Pintavesisuunnitelmat
KVV- ja IV-suunnitelmat
Tarkastusasiakirja, valvonta- ja kosteudenhallintasuunnitelmat
Rakennuksen kosteudenhallinta (lomake)
Taloteknisessä suunnittelussa ja rakentamisessa huomioon otettavia asioita

Muita ohjeita:
Maanpäällinen louhinta
TATE-suunnittelijan ohje
Katselmukset 1.9.2014 lähtien


Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä  (1.7.2013 alkaen)
Liite 1: Mitä eroa on tyyppihyväksynnällä ja CE-merkinnällä
Liite 2: Rakennustuotteiden kelpoisuus, tarkastusasiakirjan mallilomake
Liite 3: Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen, vuokaavio
Liite 4: Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen, tarkastusasiakirjan ohjeistus
Liite 5: Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen, muu ohjeistus ja menettelytavat