Rakennusvalvontakeskus

Rakennusvalvontakeskus ohjaa ja neuvoo rakentamista ja sen vaikutusta ympäristöön, ohjeistaa suunnittelua ja päättää rakentamisen lupa-asioista.

Rakennusluvat, toimenpideluvat, purkuluvat, maisematyöluvat ja puunkaato-asiat

Puhelinaika ma-to klo 9.00-10.30

Lupavalmistelijat                             Aluejakokartta lupavalmistelijat

Puunkaato-asiat

Mainoslaitteet, katurakennelmat ja kaupunkikuvaan vaikuttavat järjestelyt

Rakennustyön valvonta, rakenne- ja LVI-suunnitelmat, sekä rakenne- ja LVI-tekniset luvat

Puhelinaika ma-to klo 9.00-10.30  ja pe 9.30-10.30

Teknisen yksikön aluejako             Aluejakokartta rakenne- ja lvi-tekniikka

Rakennuslupa-asioiden oikeudellinen neuvonta, muutoksenhakuasiat, rakennusrasiteasiat ja rakennetun ympäristön valvonta

Lakiasiat

Espoon kaupungin rakennusjärjestys

Kunnan rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön totteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestys liitteineen

Poikkeus Rakennusvalvonnan aukioloaikaan 27.5.2016
Rakennusvalvontakeskus sulkee ovet tiistaina 31.5. klo 14.00
Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu kesällä 11.5.2016
Rakennusvalvontakeskuksen asiakaspalvelu päivystää koko kesän ajan, lupakäsittelijät ovat lomalla 11.-24.7.2016 välisenä aikana.

Uutiset

RSS
 • Rakennuslautakunnassa käsiteltiin mm. uudisrakennus-, muutos-, laajennus- sekä purkulupa-asioita.
 • Espoon kaupunki kysyy asukkailta lumen vastaanotosta Espoossa karttapalvelun avulla. Kyselyn tavoitteena on löytää sijoituspaikkoja erityisesti eteläisen Espoon kaupunkikeskusten läheisyydestä. Kuljetusmatkojen vähentämisen ja kunnossapidon sujuvuuden edistämiseksi tulisi aurauslumet pyrkiä sijoittamaan mahdollisimman lähelle syntypaikkaansa.
 • Espoon rakennusvalvonnasta rakennuslupaa hakevien tulee varautua siihen, että hakemuksen käsittely kestää tavanomaista kauemmin.
 • Rakennus- tai saneeraustyömailla, joilla kaivetaan maata, louhitaan tai porataan kiviainesta, syntyy usein runsaastikin poisjohdettavaa vettä. Kaivantovesien käsittelyn lisäksi työmaiden suunnittelussa tulee etukäteen huomioida eri toimenpiteiden vaikutukset vesistöihin. Rakentajille suunnattu Espoon kaupungin työmaavesiopas neuvoo työmaavesien käsittelyssä tavoitteenaan ehkäistä haittoja lähivesistöille.
 • Liito-orava on edelleen tiukasti suojeltu laji, vaikka sen suojelustatus muuttui silmälläpidettäväksi ja metsien käsittelyn yhteydessä tehdystä rajausmenettelystä luovuttiin. Luonnonsuojelulain mukaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on edelleen kiellettyä. Espoossa liito-oravan suojelussa on onnistuttu, koska liito-oravat otetaan huomioon maankäytössä ja luonnonhoidon suunnittelussa projektien alkuvaiheessa. Maanomistajia myös neuvotaan aktiivisesti.
Julkaistu 18.1.2012 klo 11.46 , päivitetty 26.5.2016 klo 11.57

Aihealue:
 • Lait ja määräykset, 
 • Rakennusvalvonta, 
 • Rakentaminen
Kohderyhmä:
 • Lapset ja perheet, 
 • Muuttajat, 
 • Perheet, 
 • Rakentajat, 
 • Seniorit, 
 • Vammaiset, 
 • Yhdistykset ja seurat, 
 • Yrittäjät ja yritykset