Rakennusvalvontakeskus

Rakennusvalvontakeskus ohjaa ja neuvoo rakentamista ja sen vaikutusta ympäristöön, ohjeistaa suunnittelua ja päättää rakentamisen lupa-asioista.

Rakennusluvat, toimenpideluvat, purkuluvat, maisematyöluvat ja puunkaato-asiat

Puhelinaika ma-to klo 9.00-10.30

Lupavalmistelijat                             

Puunkaato-asiat

Mainoslaitteet, katurakennelmat ja kaupunkikuvaan vaikuttavat järjestelyt

Rakennustyön valvonta, rakenne- ja LVI-suunnitelmat, sekä rakenne- ja LVI-tekniset luvat

Puhelinaika ma-to klo 9.00-10.30  ja pe 9.30-10.30

Teknisen yksikön aluejako             

Rakennuslupa-asioiden oikeudellinen neuvonta, muutoksenhakuasiat, rakennusrasiteasiat ja rakennetun ympäristön valvonta

Lakiasiat

Espoon kaupungin rakennusjärjestys

Kunnan rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön totteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestys liitteineen

Sähköisen asioinnin infotilaisuudet 16.9.2016
Rakennusvalvonnan infotilaisuudessa esitellään sähköistä lupapalvelua ja sähköisen rakennusluvan hakemista.
Pientalon rakennuslupamaksuihin alennus 8.9.2016
Mikäli aiot rakentaa pientalon ensi keväänä, kannattaa rakennuslupa-asiat hoitaa kuntoon jo syystalvella!

Uutiset

RSS
Julkaistu 18.1.2012 klo 11.46 , päivitetty 17.8.2016 klo 8.50

Aihealue:
 • Lait ja määräykset, 
 • Rakennusvalvonta, 
 • Rakentaminen
Kohderyhmä:
 • Lapset ja perheet, 
 • Muuttajat, 
 • Perheet, 
 • Rakentajat, 
 • Seniorit, 
 • Vammaiset, 
 • Yhdistykset ja seurat, 
 • Yrittäjät ja yritykset