Rakennusvalvontakeskus

Rakennusvalvontakeskus ohjaa ja neuvoo rakentamista ja sen vaikutusta ympäristöön, ohjeistaa suunnittelua ja päättää rakentamisen lupa-asioista.

Rakennusluvat, toimenpideluvat, purkuluvat, maisematyöluvat ja puunkaato-asiat

Puhelinaika ma-to klo 9.00-10.30

Lupavalmistelijat                             

Puunkaato-asiat

Mainoslaitteet, katurakennelmat ja kaupunkikuvaan vaikuttavat järjestelyt

Rakennustyön valvonta, rakenne- ja LVI-suunnitelmat, sekä rakenne- ja LVI-tekniset luvat

Puhelinaika ma-to klo 9.00-10.30  ja pe 9.30-10.30

Teknisen yksikön aluejako             

Rakennuslupa-asioiden oikeudellinen neuvonta, muutoksenhakuasiat, rakennusrasiteasiat ja rakennetun ympäristön valvonta

Lakiasiat

Espoon kaupungin rakennusjärjestys

Kunnan rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön totteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestys liitteineen

Rakennustekninen lomakkeisto ennen luvan hakemista 23.8.2016
Luvan hakijan on ennen rakennusluvan hakemista toimitettava viranomaiselle täytettynä kohteen rakennustekniikkaa koskeva lomakkeisto.
Lupakäsittelijöiden ja tarkastajien sähköinen ajanvaraus 6.2.2015
Rakennusvalvonnan lupavalmistelijoille ja tarkastajille voi varata ajan sähköisen ajanvarauksen kautta.

Uutiset

RSS
Julkaistu 18.1.2012 klo 11.46 , päivitetty 17.8.2016 klo 8.50

Aihealue:
 • Lait ja määräykset, 
 • Rakennusvalvonta, 
 • Rakentaminen
Kohderyhmä:
 • Lapset ja perheet, 
 • Muuttajat, 
 • Perheet, 
 • Rakentajat, 
 • Seniorit, 
 • Vammaiset, 
 • Yhdistykset ja seurat, 
 • Yrittäjät ja yritykset