Rakennusvalvontakeskus

Rakennusvalvontakeskus ohjaa ja neuvoo rakentamista ja sen vaikutusta ympäristöön, ohjeistaa suunnittelua ja päättää rakentamisen lupa-asioista.

Rakennusluvat, toimenpideluvat, purkuluvat, maisematyöluvat ja puunkaato-asiat

Puhelinaika ma-to klo 9.00-10.30

Lupavalmistelijat                             Aluejakokartta lupavalmistelijat (pdf, 1175 Kt)

Puunkaato-asiat

Mainoslaitteet, katurakennelmat ja kaupunkikuvaan vaikuttavat järjestelyt

Rakennustyön valvonta, rakenne- ja LVI-suunnitelmat, sekä rakenne- ja LVI-tekniset luvat

Puhelinaika ma-to klo 9.00-10.30  ja pe 9.30-10.30

Teknisen yksikön aluejako             Aluejakokartta rakenne- ja lvi-tekniikka

Rakennuslupa-asioiden oikeudellinen neuvonta, muutoksenhakuasiat, rakennusrasiteasiat ja rakennetun ympäristön valvonta

Lakiasiat

Espoon kaupungin rakennusjärjestys

Kunnan rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön totteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestys liitteineen

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu kesällä 11.5.2016
Rakennusvalvontakeskuksen asiakaspalvelu päivystää koko kesän ajan, lupakäsittelijät ovat lomalla 11.-24.7.2016 välisenä aikana.
Rakennuslupien käsittelyssä ruuhkaa 28.4.2016
Espoon rakennusvalvonnasta rakennuslupaa hakevien tulee varautua siihen, että hakemuksen käsittely kestää tavanomaista kauemmin.

Uutiset

RSS
 • Kevätkauden viimeinen kokous pidettiin torstaina 30.6. Rakennuslautakunta kokoontuu seuraavan kerran 11.8.
 • Rakennus- tai saneeraustyömailla, joilla kaivetaan maata, louhitaan tai porataan kiviainesta, syntyy usein runsaastikin poisjohdettavaa vettä. Kaivantovesien käsittelyn lisäksi työmaiden suunnittelussa tulee etukäteen huomioida eri toimenpiteiden vaikutukset vesistöihin. Rakentajille suunnattu Espoon kaupungin työmaavesiopas neuvoo työmaavesien käsittelyssä tavoitteenaan ehkäistä haittoja lähivesistöille.
 • Liito-orava on edelleen tiukasti suojeltu laji, vaikka sen suojelustatus muuttui silmälläpidettäväksi ja metsien käsittelyn yhteydessä tehdystä rajausmenettelystä luovuttiin. Luonnonsuojelulain mukaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on edelleen kiellettyä. Espoossa liito-oravan suojelussa on onnistuttu, koska liito-oravat otetaan huomioon maankäytössä ja luonnonhoidon suunnittelussa projektien alkuvaiheessa. Maanomistajia myös neuvotaan aktiivisesti.
 • Nyt voit tarkastella kartalta oman ja naapureidesi kattopintojen aurinkoenergiapotentiaalia ja tehdä yhdessä vaikka kimppatilauksen!
 • Ilmoitusten pikakäsittely tehdään aloituskokouksessa.
Julkaistu 18.1.2012 klo 11.46 , päivitetty 15.6.2016 klo 9.00

Aihealue:
 • Lait ja määräykset, 
 • Rakennusvalvonta, 
 • Rakentaminen
Kohderyhmä:
 • Lapset ja perheet, 
 • Muuttajat, 
 • Perheet, 
 • Rakentajat, 
 • Seniorit, 
 • Vammaiset, 
 • Yhdistykset ja seurat, 
 • Yrittäjät ja yritykset