Kaivutyöt yleisillä alueilla

Kaivaminen yleisillä alueilla, kuten kaduilla ja puistoalueilla vaatii kaivuluvan. Johtojen ja rakenteiden (esim. sähkö-, vesi- ja kaukolämpöjohtojen sekä routasuojan) sijoittaminen yleiselle alueelle tai katualueelle vaatii lisäksi sijoitusluvan, poikkeuksena pienemmät liitostyöt. Mikäli sijoituslupaa tarvitaan, haetaan kaivulupa vasta hyväksytyn sijoitusluvan jälkeen. Sijoituslupa on maksuton.

Ennen kaivuluvan hakemista on selvitettävä:

  • Edellyttääkö kaivaminen sijoitusluvan hakemista
  • Edellyttääkö kaivaminen erillisen tilapäisen liikennejärjestelyluvan hakemista eli aiheuttaako kaivaminen merkittävää haittaa liikenteelle (kaistan sulkeminen, kiertotien järjestäminen yms.).
  • Onko tarvetta vuokrata yleisiä alueita työmaa- tai pysäköintikäyttöön (aitauslupa).

Näin haet kaivulupaa

Kaivulupahakemuksessa on oltava työn alkamis- ja päättymispäivä yleisellä alueella sekä päätöksen hakijan (=kiinteistön omistaja tai kaapelin omistaja), työn suorittajan, yhteyshenkilön ja kaivajan täydelliset yhteystiedot. Jos luvan hakija on muu kuin työn teettäjä, tarvitaan luvan hakuun valtakirja työn teettäjältä.

Hakemuksessa on mainittava kaivutyöstä vastaavan henkilön Tieturva I, II tai PKS-katutyökortin voimassaoloaika kuukauden ja vuoden tarkkuudella (kk/vvvv).

Kaivulupa on maksullinen. Hakemuksessa on ilmoitettava maksuyhteystiedot sekä maksajan Y- tai henkilötunnus.

Kaivulupa on jätettävä viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen suunniteltua työn aloitusta.

Kaivulupaa haettaessa täytetään ilmoitus yleisellä alueella suoritettavasta työstä  word tai Pdf -lomake. Hakemuksen liitteenä tulee olla seuraavat asiakirjat:

1.   Asemapiirustus työstä (LVI-, sähkö-, rakenne- tai vastaava suunnitelma eli  suunnitelma  kaivusta
          - yleisellä alueella olevan kohteen rajaus selvästi
          - liitteet pdf-, jpg- tai tiff-formaatissa
2.  Mahdollinen myönnetty sijoituslupa (ks. sijoituslupaohjeet)
3.  Vesihuoltotöissä HSY:n  liitoskohtalausunto ja liitospäivämäärä
4.  Mahdollinen valtakirja toimeksiantajalta (lomakkeen perässä)

Ennen alkukatselmusta töitä ei saa aloittaa

Lupapäätös lähetetään asiakkaalle sähköpostilla alkukatselmusohjeistuksineen.Luvassa on kerrottu yhteystiedot alkukatselmusajan tilaamiseen. Tarkastaja myöntää alkukatselmuksessa kaivuluvan. Luvattomasta kaivutyöstä sakotetaan.

Työn valmistuttua kaivaja tilaa tarkastajalta loppukatselmuksen, kaivajalle lähetetään myös sähköpostitse asiasta erillinen muistutus vuorokautta ennen työn päättymisaikaa. Mikäli kaivetaan/ työskennellään useammassa kohtaa yleistä aluetta, kaikki yleisellä alueella tapahtuvat kaivukohdat on ilmoitettava.

Muut ehdot

Tilapäisen liikennejärjestelysuunnitelman tekeminen sekä suunnitelman mukaisten liikennemerkkien hankkiminen kuuluvat luvan hakijalle. Luvattomasta työstä yleisellä alueella voidaan periä maksut kaksinkertaisina sekä laskuttaa ylimääräiset tarkastuskäynnit. Kaikissa yleisillä alueilla tehtävissä töissä on noudatettava Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla -ohjetta.

Julkaistu 12.3.2014 klo 10.53 , päivitetty 28.9.2015 klo 11.46

Aihealue:
  • Liikenne, 
  • Tiet ja kadut, 
  • Kiinteistöt, 
  • Rakentaminen
Kohderyhmä:
  • Rakentajat, 
  • Yrittäjät ja yritykset