Pihan ja ympäristön luvat

Piha-alueen ja ympäristön luvat liittyvät pääosin maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin kuten puunkaatoihin piha-alueella ja suuriin metsänhakkuisiin.

Myös katu- tai puistoalueella tehtävät kaivutyöt tai puunkaato edellyttävät kaupungin lupia sekä ko. alueen vuokraamista.

Lupia hallinnoivat kaupunkisuunnittelukeskus, kaupunkitekniikan keskus ja rakennusvalvonta.

Maisemaa muuttavat maanrakennustyöt, puiden kaataminen tai muu vastaava toimenpide on luvanvaraista (toimenpiderajoitus)

1) asemakaava-alueella;

2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; sekä

3) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Toimenpiderajoitukset 1.3.2017 (pdf, 5446 Kt)